Meer dan 30% korting op Schrijven Magazine.


   

aanmerkelijk

aanmerkelijk is 2 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aanmerkelijk (bn): aanzienlijk, behoorlijk, belangrijk, merkbaar
aanmerkelijk (bn): opmerkelijk

aanmerkelijk is 8 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

aanzienlijk (bn) : aanmerkelijk, aardig, beduidend, belangrijk, considerabel, enorm, flink, groot, hoog, merkbaar, merkelijk, noemenswaard, omvangrijk, opmerkelijk, reusachtig, ruim, veel
belangrijk (bn) : aanmerkelijk, beduidend, considerabel, gewichtig, important, van belang, van betekenis
gevoelig (bn) : aanmerkelijk, aanzienlijk, belangrijk, merkbaar, voelbaar, zeer
beduidend (bn) : aanmerkelijk, aanzienlijk, belangrijk, gewichtig
voelbaar (bn) : aanmerkelijk, duidelijk, merkbaar, waarneembaar
nogal (bw) : aanmerkelijk, aanzienlijk, behoorlijk, betrekkelijk, eerder, flink, redelijk, tamelijk, vrij
aardig (bw) : aanmerkelijk, aanzienlijk, behoorlijk, drommels, flink, goed, nogal, tamelijk
merkelijk (bw) : aanmerkelijk, aanzienlijk

woordverbanden van ‘aanmerkelijk’ grafisch weergegeven

aanmerkelijk komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: aanmerkelijk, aanzienlijk, merkwaardig, op merkelijk.

Aanmerkelijk — aanzienlijk — merkwaardig — op merkelijk. Hetgeen onzen geest treft of verdient te treffen. Opmerkelijk is datgene, wat om de eene of andere reden bijzondere aandacht verdient, 't Is opmerkelijk, hoe zacht de winters tegenwoordig zijn. Het is opmerkelijk, hoevele ziekten door bacteriën ontstaan. Merkwaardig wordt meer ten opzichte van het totaal der eigenschappen eener zaak gebezigd; aanmerkelijk, aanzienlijk meer van hare quantiteit of intensiteit. Aanzienlijk is sterker dan aanmerkelijk. Thans is dit laatste woord weinig meer in gebruik in algemeenen zin. Alleen wordt het nog gehoord in de beteekenis van door hoeveelheid, grootte, enz. verdienende opgemerkt te worden. De krokodil is een merkwaardig dier. Hij heeft dit jaar aanmerkelijk vorderingen gemaakt. Een aanzienlijk bedrag is grooter dan een aanmerkelijk bedrag.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

aanmerkelijk is 1 maal gevonden in overige bronnen*:

In hedendaagse spelling: aanmerkelijk, bijzonder, merkwaardig, opmerkelijk.
AANMERKELIJK, BIJZONDER, MERKWAARDIG, OPMERKELIJK.
Bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 43.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

aanmerkelijk komt voor in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

aanmerkelijk gering, pover, weinig

Zoeken op aanmerkelijk bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Aanmerkelijk vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.008983850479126 c