Gratis tijdschriftabonnementen.


   

aanspreken

aanspreken is 5 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aanspreken (ww): aanklampen, aanroepen, aanschieten, benaderen, praaien, raadplegen, spreken tot, toespreken, zich keren tot, zich richten tot, zich vervoegen aan, zich vervoegen bij, zich wenden tot
aanspreken (ww): aanstaan, behagen, bekoren, bevallen, boeien, liggen, lijken, pakken, verblijden, vergenoegen, verheugen, zinnen
aanspreken (ww): aanboren, exploiteren
aanspreken (ww): appelleren
aanspreken (ww): aanbreken

aanspreken is 11 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

verheugen (ww) : aanspreken, aanstaan, behagen, bevallen, bevredigen, liggen, plezieren, tevredenstellen, verblijden, vergenoegen, voldoen, zinnen
noemen (ww) : aanduiden, aanspreken, benoemen, bestempelen, betitelen, kwalificeren, opsommen, vermelden, vernoemen, zeggen, een naam geven
boeien (ww) : aanspreken, bekoren, betoveren, fascineren, in beslag nemen, interesseren, kluisteren, meeslepen
bevallen (ww) : aanspreken, aanstaan, aantrekken, behagen, bekomen, bekoren, meevallen, smaken, verheugen, zinnen
liggen (ww) : aanspreken, aanstaan, behagen, bevallen, plezieren, verblijden, vergenoegen, verheugen, zinnen
betitelen (ww) : aanspreken, bestempelen, bestempelen als , etiketteren, kwalificeren, noemen, tituleren
aanhouden (ww) : aanklampen, aanspreken, staande houden, tegenhouden, vasthouden
benaderen (ww) : aanspreken, aanzoeken, polsen, raadplegen, zich wenden tot
zinnen (ww) : aanspreken, aanstaan, bevallen
pakken (ww) : aanspreken, boeien, fascineren
aanschieten (ww) : aanklampen, aanspreken

woordverbanden van ‘aanspreken’ grafisch weergegeven

aanspreken komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: aanspreken, toespreken.

Aanspreken toespreken. Het woord tot iemand richten, hetzij in een bizonder gesprek, hetzij in eene openbare rede. Men spreekt aan om een gesprek te beginnen, een woordje tot iemand te richten, of in het openbaar om iemand openlijk te zeggen, wat hem op het hart ligt. Toespreken heeft meer op het oog het doel om op hoofd, hart of gemoed te werken. Van het aanspreken van hooggeplaatsten wordt meest gebruikt toespreken.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

aanspreken is 1 maal gevonden in overige bronnen*:

In hedendaagse spelling: aanklagen, aanbrengen, wroegen, verklikken, aangeven, aankondigen, aanspreken, aanroepen, aanbidden, afbidden, afsmeken.
AANKLAGEN, AANBRENGEN, WROEGEN, VERKLIKKEN, AANGEVEN, AANKONDIGEN, AANSPREKEN, AANROEPEN, AANBIDDEN, AFBIDDEN, AFSMEKEN.
Bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 12.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.


Zoeken op aanspreken bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Aanspreken vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.007227897644043 c