Meer dan 30% korting op Schrijven Magazine.


   

aantijging

in het woordenboek is voor aantijging 1 omschrijving gevonden:

aantijging, v. (-en), beschuldiging.

aantijging is 1 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aantijging (zn): aanwrijving, beschuldiging, imputatie, toerekening

aantijging is 3 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

beschuldiging (zn) : aanklacht, aantijging, accusatie, belediging, betichting, tenlastelegging, verdachtmaking
verdachtmaking (zn) : aantijging, beschuldiging, insinuatie, kwaadsprekerij
insinuatie (zn) : aantijging, verdachtmaking

woordverbanden van ‘aantijging’ grafisch weergegeven

aantijging komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: achterklap, laster, lastering, aantijging.

Achterklap laster lastering aantijging. Het vermelden van hetgeen iemands goeden naam benadeelen kan. Achterklap is meer het gevolg van lichtzinnigheid en babbelzucht en geschiedt dikwijls zonder kwade bedoelingen. Het is de daad van kwaadspreken en is dus niet noodwendig iets vertellen, dat niet waar is.

Ach, mocht ik minder d' achterklap
Der wereld en haar wuft gesnap
,
En meer des hemels oordeel schromen!

Laster sluit het denkbeeld van een opzettelijk verzonnen kwaad in, en geschiedt dus altijd met boosaardige oogmerken. Het is vuige laster, dat alleen eerzucht Willem van Oranje zou bewogen hebben tegen Filips op te staan. Lastering is algemeener dan laster, en duidt meer eene openlijk tegen iemand ingebrachte beschuldiging aan, die men niet genoegzaam kan staven. Een ten laste leggen dat uit kwaadwilligheid geschiedt en tegen den betichte persoonlijk gericht is, wordt eene aantijging genoemd. Voor zoover er niet bij vermeld wordt, dat het eene lasterlijke aantijging is, staat zij met achterklap gelijk, doch verschilt er in zooverre van, dat zij in het bijzijn van den beschuldigde kan geschieden. Laster en lastering kunnen ook in iemands bijzijn geschieden, terwijl achterklap zijne afwezigheid veronderstelt.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.


Zoeken op aantijging bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek - verwante woorden.

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Aantijging vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.015476942062378 c