Topkortingen op puzzelbladen.


   

aards

in het woordenboek is voor aards 1 omschrijving gevonden:

aards, bn. tot de aarde behorende.

aards is 2 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aards (bn): ondermaans, vergankelijk, wereldlijk, werelds
aards (bn): mondain, ondermaans, werelds

aards is 3 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

vergankelijk (bn) : aards, bederfelijk, eindig, sterfelijk, tijdelijk, vluchtig, voorbijgaand, werelds
tijdelijk (bn) : aards, eindig, vergankelijk, voorbijgaand, werelds
werelds (bn) : aards, mondain, ondermaans, profaan, tijdelijk

woordverbanden van ‘aards’ grafisch weergegeven

aards komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: aards, werelds.

Aardsch — wereldsch. Wereldsch, dat tegenover geestelijk staat, verschilt van aardsch, als tegenstelling van hemelsch, en heeft altijd eene ongunstige beteekenis. Aardsche genoegens, dat zijn diegene, welke de aarde oplevert, kunnen onschuldig en rein zijn; door wereldsche verstaat men altijd die, welke men zoeken moet in het verkeer der menschen, met hunne gebreken en zwakheden; zoodanige dus, waardoor ons geestelijk welzijn in gevaar gebracht wordt.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

aards is 1 maal gevonden in overige bronnen*:

In hedendaagse spelling: aards, werelds.
AARDSCH, WERELDSCH.
Bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 81.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

aards komt voor in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

aards hemels

Zie ook: aard.


Zoeken op aards bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Aards vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.0065631866455078 c