Fikse kortingen op Engelse bladen.


   

acuut

in het woordenboek is voor acuut 1 omschrijving gevonden:

acuut, bn. acute ziekte, met een snel verloop.

acuut is 3 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

acuut (bn): dadelijk, direct, meteen, onmiddellijk, subiet, terstond
acuut (bn): dringend, urgent
acuut (bn): plotseling

acuut is 7 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

dringend (bn) : acuut, hoognodig, nijpend, onmiddellijk, spoedeisend, urgent
onmiddellijk (bn) : acuut, dringend, primair
subiet (bw) : acuut, dadelijk, direct, eensklaps, heel gauw, meteen, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverlet, onverwijld, op slag, opeens, pal, plotseling, seffens, stante pede, terstond
plotseling (bw) : abrupt, acuut, bruusk, eensklaps, ineens, klakkeloos, onaangekondigd, onverhoeds, onverwacht, onverwachts, opeens, pardoes, plots, plotsklaps, rats, schielijk, subiet
onverwacht (bw) : abrupt, acuut, ongedacht, onverhoeds, onverhoopt, onvermoed, onverwachts, onvoorzien, plompverloren, plots, plotseling, schielijk, verrassend, voor de vuist weg
meteen (bw) : aanstonds, acuut, dadelijk, direct, gelijk, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverlet, onverwijld, pal, seffens, stante pede, subiet, terstond
direct (bw) : acuut, aanstonds, gauw, linea recta, meteen, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverwijld, spoorslags, stante pede, subiet, terstond

woordverbanden van ‘acuut’ grafisch weergegeven

acuut komt voor in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

acuut aanstonds, chronisch, dadelijk, straks, zo

Zoeken op acuut bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: ANW demo - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: context.

Citaten - rijmwoorden.

Acuut vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.0085091590881348 c