Meer dan 30% korting op Schrijven Magazine.


   

afhalen

afhalen is 4 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afhalen (ww): afzetten, verwijderen, weghalen
afhalen (ww): halen, ontvangen, ophalen
afhalen (ww): afnemen, schoonmaken
afhalen (ww): schillen

afhalen is 6 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

uithalen (ww) : afhalen, afrukken, benemen, lostrekken, ontrukken, rooien, trekken, uitnemen, uitrukken, uittrekken, weghalen, wieden
afnemen (ww) : afdekken, afdoen, afhalen, afruimen, afstoffen, stoffen, uitdoen, weghalen
afstropen (ww) : afhalen, kwellen, pellen, schillen
schoonmaken (ww) : afhalen, jassen, schillen
halen (ww) : afhalen, ophalen
ophalen (ww) : afhalen

woordverbanden van ‘afhalen’ grafisch weergegeven

afhalen komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: afhalen, afstropen, villen.

Afhalen — afstroopen — villen. Het omhulsel, de huid of het vel van iets aftrekken. Afhalen en afstroopen worden bepaald van het aftrekken van het omhulsel gezegd. Afhalen kan ook een deel van het omhulsel betreffen; het wordt zoowel van planten en dieren als van onbezielde voorwerpen gezegd: boonen afhalen en een haas afhalen. Afstroopen wordt inzonderheid van het aftrekken van de huid van dieren, als hazen, konijnen, paling, enz. gezegd. Bij afhalen wordt verondersteld, dat men met eenige kracht moet trekken; afstroopen heeft meer op het oog het voorttrekken van de huid of bekleeding langs de oppervlakte van het lichaam, wat in één handeling geschiedt. Van menschen, en van de meeste dieren, waarvan de huid niet in eens kan afgetrokken worden, gebruikt men villen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

afhalen is 1 maal gevonden in overige bronnen*:

In hedendaagse spelling: afstropen, afhalen, villen.
AFSTROOPEN, AFHALEN, VILLEN.
Bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 140.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

afhalen komt voor in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

afhalen deponeren

Zoeken op afhalen bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: context.

Citaten - rijmwoorden.

Afhalen vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.020617008209229 c