Fikse kortingen op Engelse bladen.


   

belemmering

belemmering is 1 maal gevonden als trefwoord:

belemmering (zn): afschrikmiddel, barrière, beletsel, beteugeling, bezwaar, drempel, handicap, hinder, hindernis, hinderpaal, hobbel, impediment, obstakel, obstructie, ontmoediging, rem, remming, sta-in-de-weg, storing, struikelblok, struikelsteen, verhindering, versperring

belemmering is 11 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

beletsel (zn) : belemmering, beletsel, beteugeling, bezwaar, handicap, hinder, hindernis, hinderpaal, impediment, obstakel, obstructie, ontmoediging, probleem, remming, sta-in-de-weg, storing, struikelblok, struikelsteen, verhindering, versperring
hindernis (zn) : barrière, belemmering, beletsel, drempel, handicap, hinderpaal, hobbel, horde, impediment, klip, moeilijkheid, obstakel, rem, sta-in-de-weg, struikelblok, struikelsteen, verhindering, versperring
bezwaar (zn) : belemmering, beletsel, grief, hinderpaal, inconveniënt, moeilijkheid, nadeel, ongemak, schaduwzijde
obstakel (zn) : barrière, belemmering, beletsel, hindernis, hinderpaal, sta-in-de-weg, struikelblok, tegenstand
hinder (zn) : belemmering, last, ongemak, ongeregeldheid, ongerief, overlast, stoornis, storing
barrière (zn) : belemmering, hek, hindernis, obstructie, slagboom, versperring
stremming (zn) : belemmering, opstopping, stagnatie, stilstand, vertraging
storing (zn) : belemmering, breuk, hapering, hinder, onderbreking
hinderpaal (zn) : belemmering, beletsel, hindernis, obstakel
drempel (zn) : belemmering, hindernis, weerstand
handicap (zn) : belemmering, hindernis, nadeel

woordverbanden van ‘belemmering’ grafisch weergegeven

belemmering komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: belemmering, beletsel, belet, hindernis, hinderpaal, verhindering.

Belemmering — beletsel — belet — hindernis — hinderpaal — verhindering. Hetgeen de uitvoering onzer oogmerken of plannen bemoeilijkt. Belemmering, verhindering is de daad van belemmeren of verhinderen; bij het eerste denkt men alleen aan iets, dat het moeilijk maakt om tot het doel te komen; bij het laatste aan iets, dat het noodzakelijk maakt de uitvoering van het plan op te geven; hindernis (ook verhindering en belemmering) hetgeen oponthoud teweegbrengt, en bij onvoldoende kracht belet om tot het doel te komen (eene harddraverij met hindernissen). Hinderpaal is eigenlijk een paal, die in den weg staat; figuurlijk, alles wat de uitvoering van iets bemoeilijkt (hinderpalen uit den weg ruimen); beletsel hetgeen, zoolang het bestaat, de verrichting onmogelijk maakt (een beletsel om uit te gaan). Belet ziet uitsluitend op de verhindering om iemands bezoek af te wachten. Belet vragen is dus eene verkorting voor: vragen of er ook belet is. (Zie ook Belemmeren.)

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.


Zoeken op belemmering bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek - verwante woorden.

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Belemmering vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.052367925643921 c

Business bij Bruna:  

Maaike Gulden: Zakelijk twitteren voor gevorderden in 60 minuten : Pensioencompendium / 2 Fiscale besluiten 2014 Frans Melissen / Jean-Pierre van der Rest / Stan Josephi / Rob Blomme: Hospitality experience Richard van der Lee / Pieter Taffijn / Sippy van Akker / Ine Taffijn-Hennekam / Chris Stapper: Sollicitatiealfabet
J.E. van den Berg / M.L. de Looze: Memo financiele planning / 2014 Steven Gill / Ed Vermeij / Wietse de Jong / Adri van Dijk: Beleggersmemo / 2014 : Ambtenarenrecht wet- en regelgeving / 2014 Lucinda Douglas / Jan-Willem Seip: Sales is sexy