Gratis tijdschriftabonnementen.


   

beoordelen

beoordelen is 2 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beoordelen (ww): bespreken, censeren, een oordeel vellen, evalueren, inzien, jureren, oordelen over, opvatten, recenseren
beoordelen (ww): afmeten, bevinden, bezien, inschatten, overzien, ramen, schatten, taxeren, toetsen

beoordelen is 19 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

beschouwen (ww) : aanschouwen, aanzien, achting slaan op, bekijken, beoordelen, bespiegelen, bezichtigen, bezien, een blik werpen op, gadeslaan, in beschouwing nemen, in ogenschouw nemen, kijken naar, letten op, observeren, opnemen, overdenken, overpeinzen, overwegen, zich richten op, zien
bespreken (ww) : bediscussiŽren, behandelen, beoordelen, bepraten, beraadslagen, debatteren, doornemen, doorpraten, herbezinnen, het hebben over, kritiseren, praten over, recenseren, spreken over, uitpraten, uitspreken, vermelden
toetsen (ww) : aan een test onderwerpen, beoordelen, checken, controleren, ijken, inspecteren, keuren, nagaan, nakijken, nalopen, natrekken, onderzoeken, proberen, testen, uittesten, verifiŽren
vaststellen (ww) : beoordelen, bepalen, constitueren, definiŽren, evalueren, kwantificeren, resolveren, stellen, uitmaken, uitschrijven, verordenen
opnemen (ww) : bekijken, beoordelen, beschouwen, bestuderen, gadeslaan, monsteren, observeren, onderzoeken, opvatten, waarnemen
keuren (ww) : beoordelen, beproeven, controleren, ijken, inspecteren, monsteren, onderzoeken, proeven, testen, toetsen
bevinden (ww) : achten, beoordelen, inzien, oordelen, schatten, uitmaken, vaststellen, zien
evalueren (ww) : beoordelen, doorlichten, nabespreken, terugblikken, toetsen, waarderen
opvatten (ww) : begrijpen, beoordelen, beschouwen, ervaren, interpreteren, uitleggen
schatten (ww) : aanslaan, achten, appreciŽren, beoordelen, waarderen
kritiseren (ww) : bekritiseren, beoordelen, bespreken, recenseren
bekritiseren (ww) : beoordelen, bespreken, kritiseren, recenseren
inschatten (ww) : beoordelen, peilen, ramen, schatten, taxeren
zien (ww) : beoordelen, bezien, overdenken, overwegen
censeren (ww) : achten, beoordelen, schatten, waarderen
recenseren (ww) : beoordelen, bespreken, kritiseren
inzien (ww) : achten, beoordelen, houden voor
appreciŽren (ww) : beoordelen, evalueren, toetsen
afmeten (ww) : beoordelen

woordverbanden van ‘beoordelen’ grafisch weergegeven


Zoeken op beoordelen bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Beoordelen vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.012546062469482 c