Meer dan 30% korting op Schrijven Magazine.


   

beoordelen

beoordelen is 2 maal gevonden als trefwoord:

beoordelen (ww): bespreken, censeren, een oordeel vellen, evalueren, inzien, jureren, oordelen over, opvatten, recenseren
beoordelen (ww): afmeten, bevinden, bezien, inschatten, overzien, ramen, schatten, taxeren, toetsen

beoordelen is 19 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

beschouwen (ww) : aanschouwen, aanzien, achting slaan op, bekijken, beoordelen, bespiegelen, bezichtigen, bezien, een blik werpen op, gadeslaan, in beschouwing nemen, in ogenschouw nemen, kijken naar, letten op, observeren, opnemen, overdenken, overpeinzen, overwegen, zich richten op, zien
bespreken (ww) : bediscussiŽren, behandelen, beoordelen, bepraten, beraadslagen, debatteren, doornemen, doorpraten, herbezinnen, het hebben over, kritiseren, praten over, recenseren, spreken over, uitpraten, uitspreken, vermelden
toetsen (ww) : aan een test onderwerpen, beoordelen, checken, controleren, ijken, inspecteren, keuren, nagaan, nakijken, nalopen, natrekken, onderzoeken, proberen, testen, uittesten, verifiŽren
vaststellen (ww) : beoordelen, bepalen, constitueren, definiŽren, evalueren, kwantificeren, resolveren, stellen, uitmaken, uitschrijven, verordenen
opnemen (ww) : bekijken, beoordelen, beschouwen, bestuderen, gadeslaan, monsteren, observeren, onderzoeken, opvatten, waarnemen
keuren (ww) : beoordelen, beproeven, controleren, ijken, inspecteren, monsteren, onderzoeken, proeven, testen, toetsen
bevinden (ww) : achten, beoordelen, inzien, oordelen, schatten, uitmaken, vaststellen, zien
evalueren (ww) : beoordelen, doorlichten, nabespreken, terugblikken, toetsen, waarderen
opvatten (ww) : begrijpen, beoordelen, beschouwen, ervaren, interpreteren, uitleggen
schatten (ww) : aanslaan, achten, appreciŽren, beoordelen, waarderen
kritiseren (ww) : bekritiseren, beoordelen, bespreken, recenseren
bekritiseren (ww) : beoordelen, bespreken, kritiseren, recenseren
inschatten (ww) : beoordelen, peilen, ramen, schatten, taxeren
zien (ww) : beoordelen, bezien, overdenken, overwegen
censeren (ww) : achten, beoordelen, schatten, waarderen
recenseren (ww) : beoordelen, bespreken, kritiseren
inzien (ww) : achten, beoordelen, houden voor
appreciŽren (ww) : beoordelen, evalueren, toetsen
afmeten (ww) : beoordelen

woordverbanden van ‘beoordelen’ grafisch weergegeven


Zoeken op beoordelen bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Beoordelen vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.0099020004272461 c

Business bij Bruna:  

L.J.W. Evers / H. Vat: Inleiding tot de burgerlijke stand J. Kort / M.I. Fedorova / J.B. Terpstra: Politiemensen over het strafrecht J. Beers: Hoofdzaken schenk- en erfbelasting 2014 Jeroen Stoop / Sjoerd Staffhorst / Remco Bekker / Tjerk Hobma: Business- & informatieplanning
Hanneke van Stigt Thans: Solliciteren voor starters Elja Daae: Zet je zaak op de kaart in 60 minuten Hans Hautvast: Leiderschap en medezeggenschap John Hendry: Management