Meer dan 30% korting op Schrijven Magazine.


   

bevorderen

bevorderen is 3 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bevorderen (ww): aanmoedigen, begunstigen, behartigen, bemoedigen, beschermen, bespoedigen, bevoordelen, bijdragen, promoten, pushen, stimuleren, toejuichen, voorthelpen, vooruithelpen
bevorderen (ww): benoemen, promoveren
bevorderen (ww): toelaten

bevorderen is 17 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

aanmoedigen (ww) : aandrijven, aanhitsen, aansporen, aanvuren, aanzetten, animeren, bemoedigen, bevorderen, inspireren, moed inspreken, ophitsen, opporren, opwekken, opzwepen, prikkelen, stimuleren, toejuichen
stimuleren (ww) : aanmoedigen, aansporen, aanwakkeren, aanzetten tot, bevorderen, bezielen, inspireren, motiveren, opdrijven, opporren, opwekken, prikkelen, pushen, voeden
steunen (ww) : begunstigen, beschermen, bevorderen, bijstaan, goedkeuren, helpen, onderschrijven, patroneren, promoten, ruggensteunen, sterken, toejuichen
ondersteunen (ww) : begeleiden, beschermen, bevorderen, bijstaan, helpen, opbeuren, rugsteunen, ruggensteunen, souteneren, steunen, supporteren, vasthouden
bevoordelen (ww) : begenadigen, begunstigen, beschermen, bevoorrechten, bevorderen, favoriseren, helpen, matsen, protegeren, voortrekken
uitlokken (ww) : bevorderen, ontketenen, oproepen, opwekken, provoceren, teweegbrengen, uitnodigen, verleiden, veroorzaken, verwekken
bijdragen (ww) : aanmoedigen, bevorderen, gunstig zijn, helpen, medewerken, meedoen, stimuleren, toedoen
begunstigen (ww) : begenadigen, bevoordelen, bevoorrechten, bevorderen, favoriseren, helpen, zegenen
kweken (ww) : aanwakkeren, bevorderen, leiden tot, teweegbrengen, wekken, zaaien
moed inspreken (ww) : aanmoedigen, bemoedigen, bevorderen, moed geven, toejuichen
promoten (ww) : bevorderen, pushen, stimuleren, uitdragen, verbreiden
beschermen (ww) : begunstigen, bevoordelen, bevorderen, steunen
in de hand werken (ww) : bevorderen, ontketenen, opwekken, uitnodigen
helpen (ww) : baten, bevorderen, korten, werken
pousseren (ww) : bevorderen, voorthelpen
verhogen (ww) : bevorderen, promoveren
aankweken (ww) : bevorderen

woordverbanden van ‘bevorderen’ grafisch weergegeven

bevorderen komt voor in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bevorderen afhouden, afwenden, belemmeren, beletten, hinderen, onderdrukken, stremmen, stuiten, tegenhouden, tegenwerken, weerhouden

Zie ook: bevorderen tot.


Zoeken op bevorderen bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Bevorderen vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.01054310798645 c