Hoeveel woorden ken je?


   

bijzonder

in het woordenboek is voor bijzonder 1 omschrijving gevonden:

bijzonder, bn. bw. (-der, -st of meer, meest -).

bijzonder is 4 maal gevonden als trefwoord:

bijzonder (bn): afwijkend, afzonderlijk, apart, buitengewoon, eigenaardig, excentriek, exceptioneel, markant, ongewoon, opmerkelijk, origineel, raar, speciaal, specifiek, uniek, uitmuntend, vreemd, zeldzaam, zonderling
bijzonder (bn): eigen, particulier, privaat, privé, singulier
bijzonder (bw): buitengemeen, extra, in hoge mate, ongemeen, uitermate, uiterst, uitgelezen, uitzonderlijk, verregaand, zeer
bijzonder (bw): bijster, erg, hard

bijzonder is 38 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

ongewoon (bn) : abnormaal, afwijkend, bijzonder, bizar, buitengemeen, buitengewoon, buitenissig, buitensporig, excentriek, extraordinair, merkwaardig, nieuw, onalledaags, ongebruikelijk, ongekend, opmerkelijk, origineel, raar, singulier, verrassend, vreemd, vreemdsoortig, zeldzaam, zonderling
merkwaardig (bn) : belangrijk, bijzonder, buitengewoon, curieus, eigenaardig, fenomenaal, gedenkwaardig, gek, interessant, notabel, ongewoon, onverklaarbaar, opmerkelijk, opmerkenswaardig, opvallend, raar, typisch, verbazingwekkend, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk, zeldzaam, zonderling
vreemd (bn) : apart, bijzonder, buitengewoon, curieus, dwaas, eigenaardig, gek, grappig, grillig, merkwaardig, onbegrijpelijk, ongewoon, onverklaarbaar, raar, wonderbaar, wonderlijk, zonderling
zonderling (bn) : afwijkend, apart, bijzonder, bizar, buitenissig, curieus, dwaas, eigenaardig, excentriek, gek, komiek, ongewoon, origineel, raar, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk, zonderbaar
curieus (bn) : afwijkend, bijzonder, buitengewoon, eigenaardig, merkwaardig, onalledaags, opmerkelijk, raar, typisch, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk, zeldzaam, zonderling
uitmuntend (bn) : bijzonder, eminent, excellent, kapitaal, luisterrijk, ongemeen, perfect, uitblinkend, uitgelezen, uitgezocht, uitnemend, uitstekend, uniek, voortreffelijk
buitengewoon (bn) : afwijkend, apart, bijzonder, buitengemeen, exceptioneel, ongemeen, ongewoon, speciaal, uitzonderlijk, uniek, verbazend, vreemd, wonderbaarlijk, zeldzaam
uitzonderlijk (bn) : abnormaal, apart, bijzonder, buitengemeen, buitengewoon, exceptioneel, extreem, ongekend, onvergelijkelijk, speciaal, uiterst, uniek, zeer, zeldzaam
excentriek (bn) : afwijkend, apart, bijzonder, bizar, buitenissig, eigenaardig, extravagant, ongewoon, origineel, raar, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk, zonderling
uitnemend (bn) : bijzonder, eminent, excellent, kapitaal, luisterrijk, perfect, uitblinkend, uitgelezen, uitgezocht, uitmuntend, uitstekend, voortreffelijk
eigenaardig (bn) : afwijkend, bijzonder, curieus, merkwaardig, opmerkelijk, raar, singulier, typisch, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk, zeldzaam, zonderling
zeldzaam (bn) : bijzonder, buitengemeen, buitengewoon, extraordinair, ongemeen, ongewoon, uitzonderlijk
markant (bn) : bijzonder, frappant, interessant, opmerkelijk, opvallend, saillant, sprekend, treffend
uitgelezen (bn) : bijzonder, exquis, exquisiet, prima, select, uitmuntend, uitnemend, voortreffelijk
apart (bn) : bepaald, bijzonder, exclusief, ongewoon, opvallend, origineel, speciaal
afwijkend (bn) : alternatief, bijzonder, buitenissig, eigenaardig, gestoord, zonderling
exceptioneel (bn) : bijzonder, buitengemeen, buitengewoon, extraordinair, uitzonderlijk
afzonderlijk (bn) : apart, bijzonder, eigen, gescheiden, gesepareerd, los, separaat
bij uitstek (bn) : bijzonder, buitengewoon, uitzonderlijk, in het bijzonder
groot (bn) : bijzonder, buitengewoon, fervent, hevig, uitgesproken
origineel (bn) : apart, bijzonder, eigenaardig, verrassend, zonderling
ongemeen (bn) : bijzonder, buitengewoon, uitstekend, zonderling
fameus (bn) : bijzonder, fantastisch, geweldig, uitstekend
specifiek (bn) : bijzonder, eigenaardig, kenmerkend, speciaal
singulier (bn) : bijzonder, onalledaags, ongemeen, ongewoon
speciaal (bn) : apart, bijzonder, extra, uitzonderlijk
exclusief (bn) : bijzonder, chic, ongedeeld, speciaal
privaat (bn) : bijzonder, eigen, privatief
particulier (bn) : afzonderlijk, bijzonder
onalledaags (bn) : bijzonder, extravagant
ongebruikelijk (bn) : bijzonder, speciaal
privé (bn) : bijzonder, eigen
eigen (bn) : bijzonder
uiterst (bw) : bijzonder, buitengewoon, geweldig, hoogst, ontstellend, ontzettend, supreem, uitermate, ultra, verregaand, vreselijk, zeer
erg (bw) : bijzonder, buitengewoon, ontzettend, verschrikkelijk, vreselijk, zeer
diep (bw) : bijzonder, bitter, erg, ergst, hoogst, uitermate, uiterst, zeer
bijster (bw) : al te, bepaald, bijzonder
bitter (bw) : bar, bijzonder, zeer

woordverbanden van ‘bijzonder’ grafisch weergegeven

bijzonder komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: bijzonder, bevreemdend, bizar, buitengemeen, buitengewoon, merkwaardig, ongemeen, opmerkelijk, raar, vreemd, verwonderlijk, wonderlijk, zeldzaam, zonderling.

Bijzonder — bevreemdend — bizar — buitengemeen — buitengewoon — merkwaardig — ongemeen — opmerkelijk — raar — vreemd — (ver)wonderlijk — zeldzaam — zonderling. Hetgeen afwijkt van hetgeen verwacht wordt. Bijzonder, merkwaardig of opmerkelijk, (ver)wonderlijk en sterker nog zonderling, noemt men wat treft door afwijkenden aard, hoedanigheden of voorkomen; buitengemeen, ongemeen, wat tegenover het gemeene, alledaagsche staat; buitengewoon, wat niet met de gewone maat kan gemeten worden. Vreemd is wat hier niet te huis behoort, wat ongewoon is en daardoor de opmerkzaamheid trekt; nog sterker wordt dit uitgedrukt door bevreemdend, waarin de bijgedachte ligt, dat het ongewone iets raadselachtigs heeft, terwijl bizar een vreemd woord is, dat de begrippen van vreemd en (ver)wonderlijk verbindt. Zonderling heeft de beteekenis van vreemd. Hij is een zonderling = hij handelt onbegrijpelijk. In bevreemdend, bizar, raar, zonderling is eene afkeuring gelegen, die aan de andere woorden niet eigen is. Zeldzaam is wat onze bijzondere aandacht trekt, omdat wij het slechts zelden zien. Een zeldzaam natuurverschijnsel is in onze streken het noorderlicht. Oorspronkelijk had raar de beteekenis van zeldzaam, maar langzamerhand heeft het meer die van bevreemdend en zonderling gekregen. Een raar geval, een raar toilet.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bijzonder is 3 maal gevonden in overige bronnen*:

In hedendaagse spelling: aanmerkelijk, bijzonder, merkwaardig, opmerkelijk.
AANMERKELIJK, BIJZONDER, MERKWAARDIG, OPMERKELIJK.
Bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 43.

In hedendaagse spelling: bijzonder, buitengewoon, zeldzaam, zonderling.
BIJZONDER, BUITENGEWOON, ZELDZAAM, ZONDERLING.
Bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 365.

In hedendaagse spelling: inzonderheid, voornamelijk, bijzonder, vooral.
INZONDERHEID, VOORNAMELIJK, BIJZONDER, VOORAL.
Bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 285.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bijzonder komt voor in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bijzonder banaal, courant, doorsnee, gangbaar, gebruikelijk, gewoon, normaal, normaliter, openbaar, publiek

Zie ook: in het bijzonder.


Zoeken op bijzonder bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: WNT (i) (ii) - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Bijzonder vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.020398139953613 c

Nu populair bij Bruna:  

Pieter Overduin: Pennenstreken Jelle Brandt Corstius: Van Bakoe tot Batoemi Frank Meyrink: Gottliebs dood Michel van Egmond: Balverliefd
Dorine Hermans: Wie ben ik dat ik dit doen mag Bob Smalhout: Nederland is gek geworden Yvonne Kroonenberg: Wees blij dat je ze nog hebt Herman Mateboer: Kerosine

Business bij Bruna:  

Arnold Heertje: Economie Bob Oord: B2B contentmarketing Sarah Gagestein: Denk niet aan een roze olifant Hans Go: Wat zeggen die cijfers eigenlijk?
Gerard Keizer: Mindsettraining voor bedrijven Paul Rutten: Kracht van verbeelding Jan van Beckum / Gert-Jan Vlasveld: CATS CM / Editie 2014 P.J. Verstegen: Kosten en baten met beleid

Nu populair bij Bruna:  

Jessie Burton: Het huis aan de gouden bocht Tineke Beishuizen: De vrouwen van Fred Jojo Moyes: Voor jou Irene Cao: Venetie
Simon Sebag Montefiore: Serafima Wilbur Smith: Cirkel van het Kwaad Alice Hoffman: Onder water Erik Valeur: Het zevende kind