Gratis tijdschriftabonnementen.


   

bijzonder

in het woordenboek is voor bijzonder 1 omschrijving gevonden:

bijzonder, bn. bw. (-der, -st of meer, meest -).

bijzonder is 4 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bijzonder (bn): afwijkend, afzonderlijk, apart, buitengewoon, eigenaardig, excentriek, exceptioneel, markant, ongewoon, opmerkelijk, origineel, raar, speciaal, specifiek, uniek, uitmuntend, vreemd, zeldzaam, zonderling
bijzonder (bn): eigen, particulier, privaat, priv, singulier
bijzonder (bw): buitengemeen, extra, in hoge mate, ongemeen, uitermate, uiterst, uitgelezen, uitzonderlijk, verregaand, zeer
bijzonder (bw): bijster, erg, hard

bijzonder is 38 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

ongewoon (bn) : abnormaal, afwijkend, bijzonder, bizar, buitengemeen, buitengewoon, buitenissig, buitensporig, excentriek, extraordinair, merkwaardig, nieuw, onalledaags, ongebruikelijk, ongekend, opmerkelijk, origineel, raar, singulier, verrassend, vreemd, vreemdsoortig, zeldzaam, zonderling
merkwaardig (bn) : belangrijk, bijzonder, buitengewoon, curieus, eigenaardig, fenomenaal, gedenkwaardig, gek, interessant, notabel, ongewoon, onverklaarbaar, opmerkelijk, opmerkenswaardig, opvallend, raar, typisch, verbazingwekkend, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk, zeldzaam, zonderling
vreemd (bn) : apart, bijzonder, buitengewoon, curieus, dwaas, eigenaardig, gek, grappig, grillig, merkwaardig, onbegrijpelijk, ongewoon, onverklaarbaar, raar, wonderbaar, wonderlijk, zonderling
zonderling (bn) : afwijkend, apart, bijzonder, bizar, buitenissig, curieus, dwaas, eigenaardig, excentriek, gek, komiek, ongewoon, origineel, raar, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk, zonderbaar
curieus (bn) : afwijkend, bijzonder, buitengewoon, eigenaardig, merkwaardig, onalledaags, opmerkelijk, raar, typisch, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk, zeldzaam, zonderling
uitmuntend (bn) : bijzonder, eminent, excellent, kapitaal, luisterrijk, ongemeen, perfect, uitblinkend, uitgelezen, uitgezocht, uitnemend, uitstekend, uniek, voortreffelijk
buitengewoon (bn) : afwijkend, apart, bijzonder, buitengemeen, exceptioneel, ongemeen, ongewoon, speciaal, uitzonderlijk, uniek, verbazend, vreemd, wonderbaarlijk, zeldzaam
uitzonderlijk (bn) : abnormaal, apart, bijzonder, buitengemeen, buitengewoon, exceptioneel, extreem, ongekend, onvergelijkelijk, speciaal, uiterst, uniek, zeer, zeldzaam
excentriek (bn) : afwijkend, apart, bijzonder, bizar, buitenissig, eigenaardig, extravagant, ongewoon, origineel, raar, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk, zonderling
uitnemend (bn) : bijzonder, eminent, excellent, kapitaal, luisterrijk, perfect, uitblinkend, uitgelezen, uitgezocht, uitmuntend, uitstekend, voortreffelijk
eigenaardig (bn) : afwijkend, bijzonder, curieus, merkwaardig, opmerkelijk, raar, singulier, typisch, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk, zeldzaam, zonderling
zeldzaam (bn) : bijzonder, buitengemeen, buitengewoon, extraordinair, ongemeen, ongewoon, uitzonderlijk
markant (bn) : bijzonder, frappant, interessant, opmerkelijk, opvallend, saillant, sprekend, treffend
uitgelezen (bn) : bijzonder, exquis, exquisiet, prima, select, uitmuntend, uitnemend, voortreffelijk
apart (bn) : bepaald, bijzonder, exclusief, ongewoon, opvallend, origineel, speciaal
afwijkend (bn) : alternatief, bijzonder, buitenissig, eigenaardig, gestoord, zonderling
exceptioneel (bn) : bijzonder, buitengemeen, buitengewoon, extraordinair, uitzonderlijk
afzonderlijk (bn) : apart, bijzonder, eigen, gescheiden, gesepareerd, los, separaat
bij uitstek (bn) : bijzonder, buitengewoon, uitzonderlijk, in het bijzonder
groot (bn) : bijzonder, buitengewoon, fervent, hevig, uitgesproken
origineel (bn) : apart, bijzonder, eigenaardig, verrassend, zonderling
ongemeen (bn) : bijzonder, buitengewoon, uitstekend, zonderling
fameus (bn) : bijzonder, fantastisch, geweldig, uitstekend
specifiek (bn) : bijzonder, eigenaardig, kenmerkend, speciaal
singulier (bn) : bijzonder, onalledaags, ongemeen, ongewoon
speciaal (bn) : apart, bijzonder, extra, uitzonderlijk
exclusief (bn) : bijzonder, chic, ongedeeld, speciaal
privaat (bn) : bijzonder, eigen, privatief
particulier (bn) : afzonderlijk, bijzonder
onalledaags (bn) : bijzonder, extravagant
ongebruikelijk (bn) : bijzonder, speciaal
priv (bn) : bijzonder, eigen
eigen (bn) : bijzonder
uiterst (bw) : bijzonder, buitengewoon, geweldig, hoogst, ontstellend, ontzettend, supreem, uitermate, ultra, verregaand, vreselijk, zeer
erg (bw) : bijzonder, buitengewoon, ontzettend, verschrikkelijk, vreselijk, zeer
diep (bw) : bijzonder, bitter, erg, ergst, hoogst, uitermate, uiterst, zeer
bijster (bw) : al te, bepaald, bijzonder
bitter (bw) : bar, bijzonder, zeer

woordverbanden van ‘bijzonder’ grafisch weergegeven

bijzonder komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: bijzonder, bevreemdend, bizar, buitengemeen, buitengewoon, merkwaardig, ongemeen, opmerkelijk, raar, vreemd, verwonderlijk, wonderlijk, zeldzaam, zonderling.

Bijzonder bevreemdend bizar buitengemeen buitengewoon merkwaardig ongemeen opmerkelijk raar vreemd (ver)wonderlijk zeldzaam zonderling. Hetgeen afwijkt van hetgeen verwacht wordt. Bijzonder, merkwaardig of opmerkelijk, (ver)wonderlijk en sterker nog zonderling, noemt men wat treft door afwijkenden aard, hoedanigheden of voorkomen; buitengemeen, ongemeen, wat tegenover het gemeene, alledaagsche staat; buitengewoon, wat niet met de gewone maat kan gemeten worden. Vreemd is wat hier niet te huis behoort, wat ongewoon is en daardoor de opmerkzaamheid trekt; nog sterker wordt dit uitgedrukt door bevreemdend, waarin de bijgedachte ligt, dat het ongewone iets raadselachtigs heeft, terwijl bizar een vreemd woord is, dat de begrippen van vreemd en (ver)wonderlijk verbindt. Zonderling heeft de beteekenis van vreemd. Hij is een zonderling = hij handelt onbegrijpelijk. In bevreemdend, bizar, raar, zonderling is eene afkeuring gelegen, die aan de andere woorden niet eigen is. Zeldzaam is wat onze bijzondere aandacht trekt, omdat wij het slechts zelden zien. Een zeldzaam natuurverschijnsel is in onze streken het noorderlicht. Oorspronkelijk had raar de beteekenis van zeldzaam, maar langzamerhand heeft het meer die van bevreemdend en zonderling gekregen. Een raar geval, een raar toilet.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bijzonder is 3 maal gevonden in overige bronnen*:

In hedendaagse spelling: aanmerkelijk, bijzonder, merkwaardig, opmerkelijk.
AANMERKELIJK, BIJZONDER, MERKWAARDIG, OPMERKELIJK.
Bron: Weiland & Landr - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 43.

In hedendaagse spelling: bijzonder, buitengewoon, zeldzaam, zonderling.
BIJZONDER, BUITENGEWOON, ZELDZAAM, ZONDERLING.
Bron: Weiland & Landr - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 365.

In hedendaagse spelling: inzonderheid, voornamelijk, bijzonder, vooral.
INZONDERHEID, VOORNAMELIJK, BIJZONDER, VOORAL.
Bron: Weiland & Landr - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 285.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bijzonder komt voor in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bijzonder banaal, courant, doorsnee, gangbaar, gebruikelijk, gewoon, normaal, normaliter, openbaar, publiek

Zie ook: in het bijzonder.


Zoeken op bijzonder bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: WNT (i) (ii) - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: context.

Citaten - rijmwoorden.

Bijzonder vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.022022008895874 c

Psychologie bij Bruna:  

Xavier Cornette, Saint Cyr: Ontdek je verborgen talenten Ruby Wax: Tem je geest John Gray: Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus HERVE Magnin: Maak je dromen waar / deel Inspirerende oefeningen om remmingen en angsten te leren loslaten en er voluit voor te gaan
Erik Pigani: Beter omgaan met je woede en frustraties Brené Brown: De kracht van kwetsbaarheid Rosette Poletti, Barbara Dobbs: Durven loslaten Kristin Neff: Zelfcompassie

Nu nieuw bij Bruna:  

Clive Cussler: Storm in Havana Nora Roberts: Middernacht Rutger Vahl: Wally Tax Jussi Adler-Olsen: De grenzeloze
Jennifer Probst: Op zoek naar geluk Rudolph van Veen: Rudolph kookt 2 / Hét basisboek voor iedereen Peggy Porschen: Cakes in Bloom Emily Lichthart: Piece of Kate

Gezien bij DWDD:  

Eva Posthuma de Boer: Ica Hans Fallada: In mijn vreemde land Bart van Olphen: Vis uit Blik Rob van Scheers: Drie akkoorden en de waarheid
Dave Eggers: De cirkel Griet Op de Beeck: Kom hier dat ik u kus Dilemma op Dinsdag: Het grote dilemma op dinsdag boek Michael Pye: Aan de rand van de wereld

Business bij Bruna:  

Suzanne van Gompel: Het no-nonsenseboek over merken bouwen Jurjen Jongejan: Meer omzet met je webshop Bernadette Jiwa: De difference map Johanna Kroon: Wat hebben ze nu weer bedacht?
Kasper Klaarenbeek: Ben jij wel merkwaardig genoeg? Steven D. Levitt, Stephen J. Dubner: Freakonomics Steven D. Levitt, Stephen J. Dubner: Think like a freak Sander Klous, Nart Wielaard: Wij zijn big data