Meer dan 30% korting op Schrijven Magazine.


   

boeken

in het woordenboek is voor boeken 1 omschrijving gevonden:

boeken, (geboekt), te boek stellen, opschrijven.

boeken is 5 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

boeken (ww): aanvragen, bespreken, bestellen, inschrijven, reserveren, vooruitbestellen
boeken (ww): boekstaven, noteren, opschrijven, optekenen, registreren, te boek stellen
boeken (ww): debiteren, crediteren, boekhouden
boeken (ww): behalen, oogsten
boeken (zn): balans, lectuur

boeken is 9 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

behalen (ww) : boeken, bolwerken, halen, in de wacht slepen, klaren, oogsten, scoren, verkrijgen, verwerven, winnen
registreren (ww) : boeken, immatriculeren, in een lijst opnemen, inboeken, inschrijven, intekenen
boekhouden (ww) : bijhouden, boeken, opschrijven, vastleggen, registreren
inschrijven (ww) : aanmelden, boeken, intekenen, opgeven, registreren
reserveren (ww) : bespreken, boeken, voorbehouden
afboeken (ww) : boeken
lectuur (zn) : boeken, geschriften, leesstof, leesvoer, tijdschrift
balans (zn) : boeken, rekening
rekening (zn) : boeken

woordverbanden van ‘boeken’ grafisch weergegeven

boeken komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: aantekenen, optekenen, opschrijven, boeken.

Aanteekenen — opteekenen — opschrijven — boeken. Opteekenen, opschrijven geven het bloote opschrijven, onverschillig op welk papier of in welk boek, te kennen. Met aanteekenen is het bijdenkbeeld verbonden, dat het opschrijven geschiedt op eene bepaalde plaats of bij iets anders, dat bekend is, zoodat men het aangeteekende gemakkelijk kan wedervinden. Ik zal den dag onzer vergadering even in mijn notitieboekje aanteekenen. Boeken verschilt in zoover van aanteekenen, dat voor het eerste noodwendig boeken, in den regel koopmansboeken, vereischt worden. Hij boekt het in zijn journaal.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

boeken is 1 maal gevonden in overige bronnen*:

In hedendaagse spelling: aantekenen, inschrijven, boeken, te boek zetten.
AANTEEKENEN, INSCHRIJVEN, BOEKEN, TE BOEK ZETTEN.
Bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 60.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

Zie ook: boek.


Zoeken op boeken bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek - verwante woorden.

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: context.

Citaten - rijmwoorden.

Boeken vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.0077190399169922 c