Meer dan 30% korting op Schrijven Magazine.


   

boeten

in het woordenboek is voor boeten 1 omschrijving gevonden:

boeten, (boette, geboet), herstellen.

boeten komt niet voor als trefwoord.

boeten is 4 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

repareren (ww) : boeten, herstellen, in orde brengen, lappen, opkalefateren, opknappen, oplappen, verbeteren, verstellen
opdraaien (ww) : betalen, boeten, dokken
bekopen (ww) : betalen, boeten
betalen (ww) : bekopen, boeten

woordverbanden van ‘boeten’ grafisch weergegeven

boeten komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: bekopen, betalen, bezuren, boeten.

Bekoopen — betalen — bezuren — boeten. De onaangename gevolgen van iets strafbaars of iets verkeerds ondergaan. Boeten onderstelt eene overtreding, en beschouwt hetgeen zij na zich sleept, als een passende vergoeding. Aan bekoopen is het denkbeeld verbonden, dat wie iets bekoopt, vooraf eenigszins wist, dat het hem op dien prijs zou kunnen te staan komen, terwijl bij betalen de onaangename gevolgen meer toevallig voorgesteld worden. Bezuren is de onaangename gevolgen ondervinden van iets, dat toen het gedaan werd, genot opleverde. Een misdrijf boeten. Eene roekeloosheid met zijn leven betalen. Een genot met den dood bekoopen. Ik vrees dat gij met uwe zwakke gezondheid deze buitensporigheden geducht zult moeten bezuren.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

boeten is 1 maal gevonden in overige bronnen*:

In hedendaagse spelling: bekopen, betalen, boeten.
BEKOOPEN, BETALEN, BOETEN.
Bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 267.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

Zie ook: boete.


Zoeken op boeten bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: WNT (i) (ii) - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Boeten vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.0076730251312256 c