Topkortingen op puzzelbladen.


   

continu

continu is 2 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

continu (bn): aanhoudend, constant, doorlopend, eindeloos, gestaag, gestadig, niet aflatend, onafgebroken, ononderbroken, onophoudelijk, voortdurend
continu (bw): alsmaar, steeds

continu is 8 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

aanhoudend (bn) : aldoor, almaar, bestendig, blijvend, constant, continu, continueel, duurzaam, gedurig, gestaag, gestadig, non-stop, onafgebroken, onophoudelijk, onophoudend, staag, stadig, steeds, volhardend, voortdurend
gestaag (bn) : aanhoudend, continu, doorlopend, gestadig, onophoudelijk, voortdurend
eeuwig (bn) : altijd, continu, eindeloos, immer, onophoudelijk, steeds, voortdurend
voortdurend (bw) : aanhoudend, almaar, alsmaar, altijd, bestendig, chronisch, constant, continu, continueel, doorlopend, gedurig, gestaag, gestadig, niet aflatend, onafgebroken, ononderbroken, onophoudelijk, onophoudend, permanent, steeds, strijk en zet
onophoudelijk (bw) : aanhoudend, constant, continu, eeuwig, gedurig, gestadig, onafgebroken, onophoudend, steeds, voortdurend
almaar (bw) : aanhoudend, alsmaar, constant, continu, doorlopend, onophoudelijk, steeds, telkens, voortdurend
gedurig (bw) : aanhoudend, almaar, continu, gestadig, onophoudelijk, onophoudend, staag, steeds, voortdurend
constant (bw) : almaar, continu, doorlopend, niet aflatend, ononderbroken, onophoudelijk, voortdurend

woordverbanden van ‘continu’ grafisch weergegeven

continu komt voor in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

continu discontinu, nimmer, nooit, onregelmatig

Zoeken op continu bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: ANW demo - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Continu vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.0064778327941895 c