Meer dan 30% korting op Schrijven Magazine.


   

delen

in het woordenboek is voor delen 1 omschrijving gevonden:

delen, (gedeeld), tot delen maken ; uitdelen.

delen is 4 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

delen (ww): compartimenteren, onderverdelen, opdelen, opsplitsen, scheiden, splitsen, verdelen
delen (ww): deelhebben, deelnemen, meedoen, participeren
delen (ww): deelnemen, meeleven, meevoelen, zich inleven
delen (zn): distribueren, geven, uitdelen, verdelen

delen is 5 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

scheiden (ww) : afsplitsen, aftakken, afzonderen, delen, isoleren, onderscheiden, separeren, vertakken, verwijderen
deelnemen (ww) : delen, medelen, meedoen, meespelen, meewerken, participeren
verdelen (ww) : breken, delen, opdelen, opsplitsen, scheiden, splitsen
inleven (ww) : delen, meeleven, meevoelen, verplaatsen
participeren (ww) : deelnemen, delen, meedoen

woordverbanden van ‘delen’ grafisch weergegeven

delen komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: delen, scheiden.

Deelen — scheiden. In het algemeen kan men zeggen, dat men het gelijkslachtige deelt, het ongelijkslachtige scheidt. Men deelt eene erfenis, een stuk vleesch, eene som geld. De bokken worden van de schapen gescheiden. De scheikunde houdt zich o.a. bezig met het scheiden der stoffen in hunne verschillende bestanddeelen. De ontbinding van een huwelijk noemt men echtscheiding. Eene vergadering, die tot nadere bijeenroeping uiteengaat, wordt gescheiden.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

delen is 1 maal gevonden in overige bronnen*:

In hedendaagse spelling: delen, scheiden.
DEELEN, SCHEIDEN.
Bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 25.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

delen komt voor in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

delen vermenigvuldigen

Zie ook: deel.


Zoeken op delen bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek - verwante woorden.

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Delen vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.022446870803833 c

Nu populair bij Bruna:  

Sophie Kinsella: Shopaholic naar de sterren Jeroen Brouwers: Het hout Chantal van Gastel: Ik wist het John Edward Williams: Stoner
John Edward Williams: Augustus Graeme Simsion: Het Rosie effect Jojo Moyes: Voor jou Ken Follett: Kou uit het oosten