Cursus Nederlands foutloos schrijven en spreken.


   

delen

in het woordenboek is voor delen 1 omschrijving gevonden:

delen, (gedeeld), tot delen maken ; uitdelen.

delen is 4 maal gevonden als trefwoord:

delen (ww): compartimenteren, onderverdelen, opdelen, opsplitsen, scheiden, splitsen, verdelen
delen (ww): deelhebben, deelnemen, meedoen, participeren
delen (ww): deelnemen, meeleven, meevoelen, zich inleven
delen (zn): distribueren, geven, uitdelen, verdelen

delen is 5 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

scheiden (ww) : afsplitsen, aftakken, afzonderen, delen, isoleren, onderscheiden, separeren, vertakken, verwijderen
deelnemen (ww) : delen, medelen, meedoen, meespelen, meewerken, participeren
verdelen (ww) : breken, delen, opdelen, opsplitsen, scheiden, splitsen
inleven (ww) : delen, meeleven, meevoelen, verplaatsen
participeren (ww) : deelnemen, delen, meedoen

woordverbanden van ‘delen’ grafisch weergegeven

delen komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: delen, scheiden.

Deelen — scheiden. In het algemeen kan men zeggen, dat men het gelijkslachtige deelt, het ongelijkslachtige scheidt. Men deelt eene erfenis, een stuk vleesch, eene som geld. De bokken worden van de schapen gescheiden. De scheikunde houdt zich o.a. bezig met het scheiden der stoffen in hunne verschillende bestanddeelen. De ontbinding van een huwelijk noemt men echtscheiding. Eene vergadering, die tot nadere bijeenroeping uiteengaat, wordt gescheiden.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

delen is 1 maal gevonden in overige bronnen*:

In hedendaagse spelling: delen, scheiden.
DEELEN, SCHEIDEN.
Bron: Weiland & Landrι - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 25.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

delen komt voor in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

delen vermenigvuldigen

Zie ook: deel.


Zoeken op delen bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek - verwante woorden.

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Delen vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.011183023452759 c

Psychologie bij Bruna:  

Franz Ruppert: Bevrijding van trauma, angst en onmacht M. Arendsen Hein: Psychodrama en transactionele analyse : Behandelingsstrategieen bij gecompliceerde rouw en verliesverwerking Carl Gustav Jung: De scheppende mens
Jos Willems / Brigit Appeldoorn / Maaike Goyens: Living together apart Temple Grandin / Richard Panek: Het autistische brein Daniel Kahneman: Ons feilbare denken Thomas E. Brown: Het ADD-syndroom