Topkortingen op puzzelbladen.


   

drillen

in het woordenboek is voor drillen 1 omschrijving gevonden:

drillen, (gedrild), africhten.

drillen is 2 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

drillen (ww): afknijpen, africhten, klaarstomen, oefenen
drillen (ww): boren

drillen is 3 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

africhten (ww) : dresseren, drillen, entraineren, inbranden, oefenen, opleiden, scholen, trainen
dresseren (ww) : africhten, drillen, entraineren, inbranden, oefenen, opleiden, scholen, trainen
trillen (ww) : drillen, lillen

woordverbanden van ‘drillen’ grafisch weergegeven

drillen komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: draaien, drillen, keren, wenden, wentelen.

Draaien — drillen — keeren — wenden — wentelen. Keeren en wenden duiden eene beweging aan, waardoor iets in een anderen stand wordt gebracht. Keeren drukt meer uit, dat iets of iemand een tegenovergestelden stand aanneemt, of in een tegenovergestelden stand gebracht wordt. In zooverre kan men dan ook zeggen: hoe ik de zaak ook wend of keer. Wend het roer naar stuurboord! Zich naar het vuur keeren. Wentelen geeft eene herhaalde wending, en daarenboven eene door dat herhaalde wenden veroorzaakte beweging te kennen, zoodat het dus ongeveer in dezelfde beteekenis als draaien gebezigd wordt, Zie eens, hoe dat paard zich wentelt! De wielen van het rijtuig wentelen zoo snel om hunne assen, dat de spaken geheel onzichtbaar worden. Draaien heeft het bijdenkbeeld, dat de verandering van stand van een lichaam het gevolg is van zijne beweging om een vast punt. De aarde draait om hare as en wentelt zich om de zon. Snel om eene as of om een punt doen draaien noemt men in sommige gevallen drillen; men spreekt b.v. van een gat drillen met eene boor, het drillen van een machinerad, en in overdachtelijken zin van het drillen van recruten.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

drillen is 2 maal gevonden in overige bronnen*:

In hedendaagse spelling: draaien, drillen, dwarrelen, keren, wenden, wentelen.
DRAAIJEN, DRILLEN, DWARLEN, KEEREN, WENDEN, WENTELEN.
Bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 108.

In hedendaagse spelling: drillen, in de wapenhandel oefenen.
DRILLEN, IN DEN WAPENHANDEL OEFENEN.
Bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 116.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

Zie ook: dril.


Zoeken op drillen bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Drillen vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.0094048976898193 c