Fikse kortingen op Engelse bladen.


   

dromen

in het woordenboek is voor dromen 1 omschrijving gevonden:

dromen, (gedroomd), een droom hebben; suffen.

dromen is 1 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

dromen (ww): dagdromen, fantaseren, mijmeren, suffen, verbeelden

dromen is 4 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

slapen (ww) : dagdromen, dromen, staren, suffen, wegdromen
soezen (ww) : dommelen, dromen, dutten, mijmeren, suffen
suffen (ww) : dommelen, dromen, dutten, mijmeren, soezen
suffen (ww) : afdwalen, dromen

woordverbanden van ‘dromen’ grafisch weergegeven

dromen komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: slapen, dommelen, dutten, dromen, sluimeren, soezen.

Slapen — dommelen — dutten — droomen — sluimeren — soezen. Het rusten der zintuigen en ledematen, met geheele of gedeeltelijke zinsverdooving gepaard gaande, noemt men slapen. Is de zinsverdooving niet volkomen, dan duidt men dit door een der andere woorden aan. Door sluimeren en dommelen geeft men te kennen, dat de zinsverdooving gedurig wordt afgebroken; soezen geeft eene onvolkomen zinsverdooving te kennen. Alle drie zijn onopzettelijk, terwijl dutten meer een opzettelijk sluimeren aanduidt. Bij droomen is de zinsverdooving oogenschijnlijk volkomen, maar de geest is hierbij werkzaam, zij het ook in benevelden toestand. In figuurlijken zin worden dutten, soezen, droomen en slapen gebezigd om aan te geven, dat iemand niet volkomen zijne gedachten bij zijn werk heeft. Dutten, droomen en slapen zijn dan slechts verschillend in kracht, terwijl men bij soezen een afdwalen van den geest naar andere zaken veronderstelt.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

dromen is 1 maal gevonden in overige bronnen*:

In hedendaagse spelling: peinzen, denken, dromen, bedenken, bepeinzen, bedacht zijn.
PEINZEN, DENKEN, DROOMEN, BEDENKEN, BEPEINZEN, BEDACHT ZIJN.
Bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 96.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

Zie ook: droom.


Zoeken op dromen bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: WNT (i) (ii) - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Dromen vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.015321969985962 c