Gratis tijdschriftabonnementen.


   

dwars

in het woordenboek is voor dwars 1 omschrijving gevonden:

dwars, bn. (-er, -t), schuin, scheef.

dwars is 5 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

dwars (bn): balsturig, eigengereid, eigenwijs, eigenzinnig, in de contramine, koppig, lastig, onhandelbaar, stijfkoppig, stug, tegendraads, tegenstrevend, weerbarstig
dwars (bn): overdwars, transversaal
dwars (bn): scheef, schuin
dwars (bn): onredelijk
dwars (bn): loodrecht

dwars is 18 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

koppig (bn) : bokkig, dwars, eigenwijs, eigenzinnig, halsstarrig, hardhoofdig, hardleers, hardnekkig, obstinaat, onbuigzaam, onredelijk, onverzettelijk, steilorig, stijfhoofdig, stijfkoppig, stug, weerbarstig, weerspannig
weerbarstig (bn) : balsturig, dwars, koppig, onhandelbaar, recalcitrant, stijfkoppig, tegendraads, tegenstrevend, weerspannig, weigerig
weigerachtig (bn) : balorig, balsturig, dwars, koppig, onwillig, opstandig, rebels, recalcitrant, weerbarstig, weerspannig, weigerig
recalcitrant (bn) : balorig, dwars, ongewillig, onhandelbaar, onwillig, tegendraads, tegenstrevend, weerspannig, weigerachtig
bokkig (bn) : dwars, eigenwijs, gemelijk, koppig, lomp, nors, onhandelbaar, onvriendelijk, pruilend, stuurs, tegendraads
opstandig (bn) : dwars, muitziek, ongehoorzaam, oproerig, rebellerend, rebels, recalcitrant, subversief, weerspannig
eigenwijs (bn) : dwars, eigengereid, eigenzinnig, koppig, pedant, steilorig, tegendraads, verwaand, waanwijs
lastig (bn) : dwars, kieskeurig, klierig, kribbig, plagerig, vermoeiend, weerspannig, wrevelig
onwillig (bn) : bokkig, dwars, ongenegen, recalcitrant, weerbarstig, weerspannig, weerstrevend
onhandelbaar (bn) : dwars, eigenzinnig, indociel, koppig, onbuigzaam, tegendraads, woelig
balorig (bn) : dwars, koppig, onwillig, recalcitrant, tegendraads, weerspannig
tegendraads (bn) : anders, dwars, eigengereid, eigenzinnig
diagonaal (bn) : dwars, overdwars, overhoeks, schuin
onredelijk (bn) : dwars, koppig, onbillijk
ongemakkelijk (bn) : dwars, lastig
transversaal (bn) : dwars
verkeerd (bw) : averechts, dwars, krom, misplaatst, omgekeerd, scheef, vals, verkeerd om
schuin (bw) : diagonaal, dwars, glooiend, hellend, scheef, schuins

woordverbanden van ‘dwars’ grafisch weergegeven

dwars komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: dwars, scheef, schuin.

Dwars — scheef — schuin. Dwars is wat tegen het rechte over-staat; schuin en scheef duiden de richting aan, die tusschen recht en dwars het midden houdt, met dit onderscheid, dat scheef gewoonlijk nog het bijdenkbeeld insluit van verkeerd staande. Iemand den voet dwars zetten. Dwars-drijven. Eene schuine lijn. Een scheeve neus.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

dwars komt 1 maal voor in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922)*:

In hedendaagse spelling: dwars, scheef, schuin.

79. Dwars — scheef — schuin.

Niet rechtlijnig in betrekking tot andere voorwerpen.

Dwars duidt de richting der lijn aan, die rechthoekig op een ander staat. Hij zwom dwars door de gracht.

Is de snijding der richtingslijn niet rechthoekig, dan spreekt men van scheef en schuin. Hierbij duidt men door scheef aan, dat de richting verkeerd is, dat zij dus anders behoorde te zijn, hetgeen schuin niet onderstelt. Dit pad loopt schuin door het bosch. — Deze regel staat erg scheef. — Deze letters staan schuin (d. i. cursief) en die staan scheef (dus verkeerd).

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

dwars is 2 maal gevonden in overige bronnen*:

In hedendaagse spelling: scheef, schuins, dwars, overdwars.
SCHEEF, SCHUINS, DWARS, OVERDWARS.
Bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 152.

In hedendaagse spelling: dwars, schuin, scheef, krom, gekrompen, gerimpeld, hobbelig, golvend, bochtig.
DWARS, SCHUIN, SCHEEF, KROM, GEKROMPEN, GERIMPELD, HOBBELIG, GOLVEND, BOGTIG.
Bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 201.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

Zie ook: dwars zitten.


Zoeken op dwars bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: WNT (i) (ii) - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Dwars vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.013412952423096 c

Nu populair bij Bruna:  

Paolo Giordano: Het zwart en het zilver Michael Pilarczyk: Dansen in de hemel Nicci Gerrard: Huis van herinneringen Ken Follett: Kou uit het oosten
Sophie Kinsella: Shopaholic naar de sterren John Green: Een weeffout in onze sterren Herman Koch: Geachte heer M. Graeme Simsion: Het Rosie project