gaarne

als woordenboektrefwoord:

gaarne:
bw. (liever, liefst), met genoegen, met lust.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gaarne (bw):
gewillig, graag, met genoegen
gaarne (bw):
direct, zonder meer

als synoniem van een ander trefwoord:

graag (bw) :
gaarne, liever, met alle plezier, met genoegen, met plezier, van harte, volgaarne, zielsgraag
gewillig (bw) :
gaarne, goedschiks, graag, van harte
goedschiks (bw) :
gaarne, gewillig, goedwillig

woordverbanden van ‘gaarne’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
gaarne, bereidwillig, gewillig, graag

Gaarne — bereidwillig — gewillig — graag. Gewillig zegt, dat iets met den wil van den werker geschiedt. Bereidwillig, gaarne en graag voegen daar een bijbegrip aan toe: het eerste van zonder tegenstreven; het tweede van lust en ingenomenheid; het derde van verlangen. Gaarne ziet op het genoegen, dat de handeling vergezelt, graag behoort meer tot de gemeenzame taal, het drukt uit dat men met min of meer sterke begeerte er naar verlangt. Eene vrijwillige verkooping. Hij nam de taak gewillig op zich. Een scholier heeft gaarne (graag) vacantie.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gaarne
node, ongaarne

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek
woordenboeken:
WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - rijmwoorden - Wikipedia - Google

debug info: 0.0029 c