Fikse kortingen op Engelse bladen.


   

graag

in het woordenboek zijn voor graag 2 omschrijvingen gevonden:

graag, bn. (grager, -st), begerig.
graag, bw. gaarne, met genoegen.

graag is 4 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

graag (bw): gaarne, liever, met alle plezier, met genoegen, met plezier, van harte, volgaarne, zielsgraag
graag (bw): begerig, hongerig, verlekkerd
graag (bw): alstublieft
graag (bw): lief

graag is 3 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

gretig (bn) : begerig, belust, graag, grif, gulzig, happig, hebberig, hebzuchtig, hongerig, inhalig, verlangend, zuchtig
gewillig (bw) : gaarne, goedschiks, graag, van harte
gaarne (bw) : gewillig, graag, met genoegen

woordverbanden van ‘graag’ grafisch weergegeven

graag komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: gaarne, bereidwillig, gewillig, graag.

Gaarne bereidwillig gewillig graag. Gewillig zegt, dat iets met den wil van den werker geschiedt. Bereidwillig, gaarne en graag voegen daar een bijbegrip aan toe: het eerste van zonder tegenstreven; het tweede van lust en ingenomenheid; het derde van verlangen. Gaarne ziet op het genoegen, dat de handeling vergezelt, graag behoort meer tot de gemeenzame taal, het drukt uit dat men met min of meer sterke begeerte er naar verlangt. Eene vrijwillige verkooping. Hij nam de taak gewillig op zich. Een scholier heeft gaarne (graag) vacantie.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

Zie ook: graag gezien, graag hebben.


Zoeken op graag bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: context.

Citaten - rijmwoorden.

Graag vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.10828113555908 c