gunstig

als woordenboektrefwoord:

gunstig:
bn. bw. (-er, -st), welwillend ; voordelig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gunstig (bn):
aangenaam, bevorderlijk, favorabel, gelegen, goed, goedgezind, hoopgevend, opportuun, positief, riant, rooskleurig, schoon, veelbelovend, voordelig

als synoniem van een ander trefwoord:

voordelig (bn) :
batig, billijk, favorabel, goedkoop, gunstig, laag, lonend, lucratief, nuttig, profijtelijk, profijtig, profitabel, rendabel, vruchtbaar, winstgevend
veelbelovend (bn) :
geruststellend, gunstig, hoopgevend, hoopvol, rooskleurig, verblijdend
bevorderlijk (bn) :
behulpzaam, bevorderend, dienstig, gunstig, nuttig
gewenst (bn) :
geraden, gunstig, opportuun, raadzaam, wenselijk
positief (bn) :
bevestigend, gunstig, opbouwend, welwillend
nut (bn) :
goed, gunstig, nuttig, welbesteed
gelegen (bn) :
geschikt, gunstig, passend
goedgezind (bn) :
genegen, gunstig
riant (bn) :
gunstig, hoopvol
mooi (bn) :
gunstig
schoon (bn) :
gunstig

woordverbanden van ‘gunstig’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gunstig
benard, ongunstig
zie ook:
gunstig zijn

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek
woordenboeken:
WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - rijmwoorden - Wikipedia - Google

debug info: 0.0042 c