Gratis tijdschriftabonnementen.


   

hopen

in het woordenboek zijn voor hopen 2 omschrijvingen gevonden:

hopen, (gehoopt), opstapelen.
hopen, (gehoopt), hoop koesteren.

hopen is 1 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

hopen (ww): rekenen op, uitzien, verhopen, vertrouwen, verwachten, wensen, willen

hopen is 3 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

vertrouwen (ww) : accrediteren, afgaan op, betrouwen, bouwen, ervan uitgaan, geloven, hopen, rekenen, steunen op, zich verlaten op
verwachten (ww) : aannemen, bevroeden, denken, rekenen op, vertrouwen op, hopen, rekening houden met, verhopen, vermoeden
wensen (ww) : hopen, hunkeren, nastreven, verwachten

woordverbanden van ‘hopen’ grafisch weergegeven

hopen komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: hopen, wensen.

Hopen — wenschen. Wenschen is het uiten van een verlangen naar, hopen het met zekere mate van vertrouwen verwachten van iets goeds of begeerlijks. Ik wenschte rijk te zijn om veel te kunnen reizen, maar ik hoop nog eens zooveel over te sparen, dat ik een reisje naar Italië kan doen. Vgl. Begeeren.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

hopen is 1 maal gevonden in overige bronnen*:

In hedendaagse spelling: hopen, hoop, wensen, wens.
HOPEN, HOOP, WENSCHEN, WENSCH.
Bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 259.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

hopen komt voor in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

hopen wanhopen

Zie ook: hoop.


Zoeken op hopen bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: WNT (i) (ii) - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Hopen vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.013139963150024 c