Hoeveel woorden ken je?


   

hulp

in het woordenboek is voor hulp 1 omschrijving gevonden:

hulp, v. (-en), bijstand.

hulp is 5 maal gevonden als trefwoord:

hulp (zn): assistentie, bijstand, handreiking, hulpbetoon, hulpverlening, medewerking, onderstand, ondersteuning, steun, subsidie
hulp (zn): assistent, bediende, butler, dienaar, helper, helpster, hulpje, hulpkracht, kracht, werknemer, werkster
hulp (zn): apparaat, apparaatje, gereedschap, gerei, hulpmiddel, toestel, utiliteit, utensiliën, werktuig
hulp (zn): begunstiger, begunstigster, weldoener, weldoenster
hulp (zn): geruststelling, ruggensteun, verlichting

hulp is 16 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

steun (zn) : adhesie, assistentie, bescherming, bemoediging, bevordering, bijstand, geruststelling, hulp, hulpbetoon, hulpverlening, medewerking, ondersteuning, rugsteun, ruggensteun, support, toevlucht
ondersteuning (zn) : backing, bemoediging, bescherming, bijstand, diaconie, handreiking, hulp, hulpbetoon, hulpverlening, medewerking, noodhulp, onderstand, schraging, steun, steunpilaar, stut, subsidie, support
kracht (zn) : arbeider, arbeidskracht, beambte, bediende, employé, employée, functionaris, hulp, personeel, werknemer, werkneemster
dienaar (zn) : bediende, bode, butler, diender, dienstbode, dienstknecht, huisknecht, hulp, knecht, loopjongen, oppasser
bediende (zn) : bode, dienaar, dienstbode, dienstknecht, huisknecht, hulp, knecht, lakei, lijfknecht, page
helper (zn) : assistent, diender, hulp, hulpkracht, knecht, medewerker, redder, schildknaap, secondant
assistent (zn) : helper, hulp, hulpkracht, medewerker, ondergeschikte, rechterhand, secondant
bijstand (zn) : assistentie, hulp, hulpbetoon, hulpverlening, ondersteuning, steun
redding (zn) : behoud, behoudenis, bevrijding, heil, hulp, uitkomst, verlossing
hulpmiddel (zn) : gereedschap, hulp, hulpje, instrument, redmiddel, utiliteit
soelaas (zn) : hulp, solaas, troost, uitkomst, verlichting, vertroosting
uitkomst (zn) : bijstand, hulp, oplossing, redding, steun, uitkom, uitweg
steun (zn) : baat, houvast, heul, hulp, soelaas, troost
toedoen (zn) : hulp, ingrijpen, medewerking, schuld
assistentie (zn) : bijstand, hulp, medewerking, steun
versterking (zn) : hulp

woordverbanden van ‘hulp’ grafisch weergegeven

hulp komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: bijstand, onderstand, ondersteuning, hulp.

Bijstand — onderstand — ondersteuning — hulp. De medewerking die men anderen verleent, waar diens krachten niet toereikend zijn om een last te dragen. Hulp is het algemeene woord Bijstand wordt vooral in overdrachtelijken zin gebezigd, en komt in de beteekenis van hulp om de ellende of armoede te dragen met onderstand en ondersteuning overeen. Onderstand wordt alleen gebruikt voor bijstand aan behoeftigen; dit is met ondersteuning en bijstand niet het geval.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

hulp is 2 maal gevonden in overige bronnen*:

In hedendaagse spelling: onderstand, bijstand, hulp.
ONDERSTAND, BIJSTAND, HULP.
Bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 31.

In hedendaagse spelling: verfrissing, verkwikking, lafenis, baat, hulp, heul, heil, nut, voordeel.
VERFRISSCHING, VERKWIKKING, LAFENIS, BAAT, HULP, HEUL, HEIL, NUT, VOORDEEL.
Bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 379.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.


Zoeken op hulp bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek - verwante woorden.

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Hulp vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.0090670585632324 c

Psychologie bij Bruna:  

Hannah Cuppen: Liefdesbang Bert van Dijk / Anna van Dijk / Rick Carson: De mythe van perfectionisme Henk Hermans: Aan de slag! Aart de Kruif: Typisch testosteron
Tara Brach: Het leven liefhebben door acceptatie Keri Smith: The pocket scavenger Lauren Verster: Uit Wessel Broekhuis: Alleen met mijn wereld

Nu populair bij Bruna:  

Guus Kuijer: Draaikonten en haatblaffers Roy Kolmer: Leven met ptss Robert Moszkowicz: De straatvechter Theo Kars: Memoires van een slecht mens / deel 1: 1940-1964
Tim van der Veer: Runner's high Yvonne Kroonenberg: Wees blij dat je ze nog hebt Dorine Hermans: Wie ben ik dat ik dit doen mag Mike Tyson: Niets dan de waarheid