Fikse kortingen op Engelse bladen.


   

hulp

in het woordenboek is voor hulp 1 omschrijving gevonden:

hulp, v. (-en), bijstand.

hulp is 5 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

hulp (zn): assistentie, bijstand, handreiking, hulpbetoon, hulpverlening, medewerking, onderstand, ondersteuning, steun, subsidie
hulp (zn): assistent, bediende, butler, dienaar, helper, helpster, hulpje, hulpkracht, kracht, werknemer, werkster
hulp (zn): apparaat, apparaatje, gereedschap, gerei, hulpmiddel, toestel, utiliteit, utensili๋n, werktuig
hulp (zn): begunstiger, begunstigster, weldoener, weldoenster
hulp (zn): geruststelling, ruggensteun, verlichting

hulp is 16 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

steun (zn) : adhesie, assistentie, bescherming, bemoediging, bevordering, bijstand, geruststelling, hulp, hulpbetoon, hulpverlening, medewerking, ondersteuning, rugsteun, ruggensteun, support, toevlucht
ondersteuning (zn) : backing, bemoediging, bescherming, bijstand, diaconie, handreiking, hulp, hulpbetoon, hulpverlening, medewerking, noodhulp, onderstand, schraging, steun, steunpilaar, stut, subsidie, support
kracht (zn) : arbeider, arbeidskracht, beambte, bediende, employ้, employ้e, functionaris, hulp, personeel, werknemer, werkneemster
dienaar (zn) : bediende, bode, butler, diender, dienstbode, dienstknecht, huisknecht, hulp, knecht, loopjongen, oppasser
bediende (zn) : bode, dienaar, dienstbode, dienstknecht, huisknecht, hulp, knecht, lakei, lijfknecht, page
helper (zn) : assistent, diender, hulp, hulpkracht, knecht, medewerker, redder, schildknaap, secondant
assistent (zn) : helper, hulp, hulpkracht, medewerker, ondergeschikte, rechterhand, secondant
bijstand (zn) : assistentie, hulp, hulpbetoon, hulpverlening, ondersteuning, steun
redding (zn) : behoud, behoudenis, bevrijding, heil, hulp, uitkomst, verlossing
hulpmiddel (zn) : gereedschap, hulp, hulpje, instrument, redmiddel, utiliteit
soelaas (zn) : hulp, solaas, troost, uitkomst, verlichting, vertroosting
uitkomst (zn) : bijstand, hulp, oplossing, redding, steun, uitkom, uitweg
steun (zn) : baat, houvast, heul, hulp, soelaas, troost
toedoen (zn) : hulp, ingrijpen, medewerking, schuld
assistentie (zn) : bijstand, hulp, medewerking, steun
versterking (zn) : hulp

woordverbanden van ‘hulp’ grafisch weergegeven

hulp komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: bijstand, onderstand, ondersteuning, hulp.

Bijstand — onderstand — ondersteuning — hulp. De medewerking die men anderen verleent, waar diens krachten niet toereikend zijn om een last te dragen. Hulp is het algemeene woord Bijstand wordt vooral in overdrachtelijken zin gebezigd, en komt in de beteekenis van hulp om de ellende of armoede te dragen met onderstand en ondersteuning overeen. Onderstand wordt alleen gebruikt voor bijstand aan behoeftigen; dit is met ondersteuning en bijstand niet het geval.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

hulp is 2 maal gevonden in overige bronnen*:

In hedendaagse spelling: onderstand, bijstand, hulp.
ONDERSTAND, BIJSTAND, HULP.
Bron: Weiland & Landr้ - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 31.

In hedendaagse spelling: verfrissing, verkwikking, lafenis, baat, hulp, heul, heil, nut, voordeel.
VERFRISSCHING, VERKWIKKING, LAFENIS, BAAT, HULP, HEUL, HEIL, NUT, VOORDEEL.
Bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 379.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.


Zoeken op hulp bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek - verwante woorden.

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: context.

Citaten - rijmwoorden.

Hulp vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.030977010726929 c

Nu nieuw bij Bruna:  

Christophe Vekeman, Dirk van Weelden: Nooit meer typen Wanda Reisel: Liefde tussen 5 en 7 Nora Roberts: Middernacht Rosita Steenbeek: Rose
Annelies Lafleur: (On)-Gewenst. Thuis Heleen van Royen: De ontsnapping Martin Bossenbroek: De Boerenoorlog Vincent de Vries: Balverliefd