Meer dan 30% korting op Schrijven Magazine.


   

kiem

in het woordenboek is voor kiem 1 omschrijving gevonden:

kiem, v. (-en), beginsel der jonge plant; oorsprong.

kiem is 4 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kiem (zn): haard, oorsprong, wortel
kiem (zn): keen, kaam
kiem (zn): oorzaak
kiem (zn): oog

kiem is 7 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

begin (zn) : aanhef, aanloop, aanvang, aanzet, beginperiode, beginsel, inleiding, intrede, kiem, opening, opkomst, opmaat, prelude, start, vertrek
oorsprong (zn) : aanvang, ader, bakermat, begin, beginsel, bron, geboorte, genesis, grondslag, kiem, ontstaan, stam, wording, wortel, zaad
origine (zn) : afkomst, afstamming, bron, herkomst, kiem, komaf, oorsprong, stam, wortel
bron (zn) : begin, kiem, oorsprong, oorzaak, origine, stam, wortel
oog (zn) : bladknop, kiem, knop, oculus, vruchtknop
geboorte (zn) : bakermat, kiem, ontstaan, oorsprong
zaad (zn) : kiem, pit

woordverbanden van ‘kiem’ grafisch weergegeven

kiem komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: kiem, lot, loot, schot, spruit, telg.

Kiem — lot — loot — schot — spruit — telg. Spruit is elke uitlooper aan eene plant; wordt de uitlooper uit het zaad bedoeld, die zich niet boven den grond verheft, dan spreekt men van kiem. Verheft de uitlooper zich boven den grond, dan is spruit de algemeene naam. Bevindt zich aan eene plant een uitlooper dan noemt men hem knop, zoolang er zich nog geen bladeren ontwikkeld hebben; is hij verder uitgeschoten dan spreekt men van schot, lot of loot. St. Janslot. De jonge boomen maken nu schot. Onder loot verstaat men dat lot, dat geschikt is om er afgenomen te worden en gebezigd te worden voor de aankweeking, terwijl telg elk klein boomscheutje is; ook zulk een, dat op zich zelf staat.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

kiem is 1 maal gevonden in overige bronnen*:

In hedendaagse spelling: kiem, spruit, loot, lot.
KIEM, SPRUIT, LOOT, LOT.
Bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 303.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.


Zoeken op kiem bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek - verwante woorden.

Woordenboeken: WNT (i) (ii) (iii) (iv) (v) - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Kiem vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.0075850486755371 c