Gratis tijdschriftabonnementen.


   

licht

in het woordenboek zijn voor licht 4 omschrijvingen gevonden:

licht, o. (-en), zonnelicht, daglicht; ontstoken licht; gezichtsvermogen.
licht, bn. (-er, -st), helder, niet donker; lichtgevend.
licht, bn. (-er, -st), niet zwaar ; gemakkelijk.
licht, bw. waarschijnlijk.

licht is 20 maal gevonden als trefwoord:

licht (bn): lichtvoetig, luchtig, makkelijk, sierlijk, soepel
licht (bn): bleek, helder, klaar, lumineus, verlicht, zonnig
licht (bn): lichtzinnig, losbandig, onbezwaard, opgewekt
licht (bn): lichtelijk, lichtvaardig, nauwelijks
licht (bn): klein, onbeduidend, onbetekenend
licht (bn): lichtgekleurd
licht (bn): tenger
licht (bn): zacht
licht (bw): gauw, gemakkelijk, spoedig, vlug
licht (bw): allicht, waarschijnlijk
licht (bw): signaal, verkeerslicht
licht (bw): gering
licht (zn): bolleboos, genie, goochemerd, hoogvlieger, knapperd, meesterbrein, slimmeling, slimmerd, slimmerik, uitblinker, whizzkid
licht (zn): glasraam, kijkglas, raam, raampje, venster, vensterraam
licht (zn): inzicht, opheldering, verduidelijking, verlichting
licht (zn): daglicht, schijnsel, straling, zonlicht
licht (zn): bliksem, hemelvuur, weerlicht
licht (zn): lamp, lantaarn, lichtbron, lux
licht (zn): clair-obscur
licht (zn): levenslicht

licht is 25 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

fijn (bn) : delicaat, dun, emmes, exquis, goed, heerlijk, jofel, keurig, klein, lekker, licht, mooi, plezierig, prettig, prima, reuze, sierlijk, subtiel, teder, teer, tof, uitgelezen, uitgezocht, uitstekend, zacht, zwak
losbandig (bn) : aanstootgevend, bandeloos, buitensporig, extravagant, licht, lichtvaardig, lichtzinnig, liederlijk, los, ongebonden, ongeregeld, slordig, tomeloos, zedeloos
lichtzinnig (bn) : bandeloos, frivool, licht, lichtvaardig, liederlijk, losbandig, loszinnig, luchthartig, luchtig, lunatiek, onbezonnen, onverantwoordelijk, wuft
eenvoudig (bn) : basaal, eitje, fluitje van een cent, gemakkelijk, kinderspel, licht, makkelijk, simpel, zo klaar als een klontje, zo gepiept
klaar (bn) : begrijpelijk, duidelijk, glashelder, helder, licht, lucide, ondubbelzinnig, patent, rijp, transparant, zonneklaar, zuiver
bleek (bn) : bescheten, betrokken, dof, flauw, fleps, flets, kleurloos, licht, pips, vaal, verschoten, wit, witachtig, witjes, zwak
gemakkelijk (bn) : eenvoudig, geriefelijk, glad, licht, makkelijk, moeiteloos, ongecompliceerd, probleemloos, soepel, vloeiend, vlot
speels (bn) : beweeglijk, dartel, fantasierijk, guitig, kalverachtig, licht, luchtig, ludiek, stoeierig, vrolijk
helder (bn) : doorschijnend, doorzichtig, licht, lichtgevend, lucide, lumineus, pienter, slim
tenger (bn) : fijntjes, fr๊le, licht, mager, rank, slank, spichtig, sprietig, teer
zacht (bn) : gedempt, getemperd, licht, matig, teer, zachtjes
gering (bn) : dunnetjes, licht, matig, schaars, schraal, zwak
luchtig (bn) : etherisch, licht, lichtvoetig, vederachtig
zwak (bn) : gering, klein, licht, mager, nietig, zacht
etherisch (bn) : ijl, licht, luchtig, vluchtig
makkelijk (bn) : licht, snel
onvast (bn) : licht
duidelijk (bw) : allicht, licht, vanzelf
bolleboos (zn) : knapperd, uitblinker, hoogvlieger, goochemerd, licht, slimmerd, slimmerik, whizzkid
knapperd (zn) : baas, bolleboos, goochemerd, kraan, licht, slimmerd, slimmerik, whizzkid
schijn (zn) : glans, licht, lichtuitstraling, schaduw, schijnsel, waas
hoogvlieger (zn) : bolleboos, goochemerd, kei, licht, slimmerik, whizzkid
perspectief (zn) : context, licht, omstandigheid, samenhang, zinsverband
bliksem (zn) : hemelvuur, licht, weerlicht
dag (zn) : daglicht, licht

woordverbanden van ‘licht’ grafisch weergegeven

licht komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: altemet, misschien, mogelijk, soms, wellicht, licht.

Altemet — misschien — mogelijk — soms — wellicht — licht. De zinnen, door deze bijwoorden van voorstellingswijze bepaald, geven te kennen, dat iets zou kunnen geschieden. Soms en altemet komen alleen voor in onderstellende, vragende of twijfelende zinnen en dienen dan ter versterking van de onzekerheid. Het verschil bestaat hierin, dat soms het algemeen gebruikelijke woord is, terwijl altemet bijna uitsluitend in gemeenzame taal gebruikt wordt. Misschien drukt het onzekere van het geschieden uit, terwijl wellicht en bij verkorting licht, te kennen geeft, dat het wel zou kunnen gebeuren, maar dat het niet zeker is; mogelijk stelt meer op den voorgrond, dat er veel kans is dat iets geschiedt. Heb je soms een postzegel voor me? Kun je me altemet, ook zeggen, waar hij woont? Misschien doet hij het wel, maar zeker is het niet. Het valt u wellicht moeilijk, mij daarop te antwoorden. Mogelijk komt hij nog wel; ik zou den moed niet opgeven.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

licht komt voor in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

licht donker, duister, duisternis, ernstig, somber, zwaar

Zie ook: licht geven, licht worden.


Zoeken op licht bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek - verwante woorden.

Woordenboeken: WNT (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk (1) (2) - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Licht vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.0094358921051025 c

fonq.nl Giftfinder

Nu nieuw bij Bruna:  

Sylvia Day: Betoverd Sam Bracken, Michael Olpin: Mindfulness met Covey Antoinette Hertsenberg, Jacinta Bokma: De dunne vegan Stephen King: Revival
David Baldacci: De ontsnapping Simon de Waal, Appie Baantjer: Een kuil voor een ander Suzanne Collins: Spotgaai Auke Kok: Tussen Godenzonen

Nu populair bij Bruna:  

Yotam Ottolenghi: Plenty more Marc-Marie Huijbregts: In stukjes Baptist de Pape: The power of the heart Annegreet van Bergen: Gouden jaren
Giulia Enders: De mooie voedselmachine Erik Scherder: Laat je hersenen niet zitten Rens Kroes: Powerfood Sander Koenen, Peter van Uhm: Ik koos het wapen

Business bij Bruna:  

Steven D. Levitt, Stephen J. Dubner: Freakonomics Remko van der Drift: Fouten maken moet Johanna Kroon: Wat hebben ze nu weer bedacht? Bernadette Jiwa: De difference map
Jos Burgers: De wet van snuf Steven D. Levitt, Stephen J. Dubner: Think like a freak Ha-Joon Chang: Economie Suzanne van Gompel: Het no-nonsenseboek over merken bouwen