Fikse kortingen op Engelse bladen.


   

losbandig

in het woordenboek is voor losbandig 1 omschrijving gevonden:

losbandig, bn. (-er, -st), ongebonden ; wild.

losbandig is 1 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

losbandig (bn): aanstootgevend, bandeloos, buitensporig, extravagant, licht, lichtvaardig, lichtzinnig, liederlijk, los, ongebonden, ongeregeld, slordig, tomeloos, zedeloos

losbandig is 13 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

slordig (bn) : achteloos, door elkaar, kladderig, knoeierig, losbandig, lukraak, nalatig, nonchalant, onachtzaam, ongecoördineerd, ongeordend, ongeregeld, onnauwkeurig, onordelijk, onoverzichtelijk, onsecuur, onverschillig, onzorgvuldig, ordeloos, prutserig, rommelig, slodderachtig, slodderig, wanordelijk
buitensporig (bn) : bovenmatig, excessief, exorbitant, extreem, losbandig, mateloos, ongehoord, ongerijmd, onmatig, onredelijk, overdadig, overdreven, overmatig, teugelloos, tomeloos, verbazend, verregaand
lichtzinnig (bn) : bandeloos, frivool, licht, lichtvaardig, liederlijk, losbandig, loszinnig, luchthartig, luchtig, lunatiek, onbezonnen, onverantwoordelijk, wuft
tomeloos (bn) : bandeloos, breidelloos, buitensporig, losbandig, onbedwongen, onbeteugeld, ongebreideld, onstuimig, teugelloos
lichtvaardig (bn) : ijdellijk, lichtzinnig, los, losbandig, luchthartig, onbedachtzaam, onberaden, onbezonnen, roekeloos, vluchtig
los (bn) : lichtvaardig, lichtzinnig, losbandig, luchthartig, nonchalant, ongegeneerd, onzedelijk, oppervlakkig
bandeloos (bn) : losbandig, onbandig, onbeteugeld, ongebonden, ongebreideld, ongeremd, onordelijk, tomeloos, wild
liederlijk (bn) : canailleus, losbandig, onzedelijk, schaamteloos, verdorven, zedeloos
zedeloos (bn) : losbandig, onfatsoenlijk, ontuchtig, onzedelijk, schandelijk, slecht
ongebonden (bn) : libertijns, licentieus, losbandig, losgeslagen, tuchteloos
ongebonden (bn) : bandeloos, liederlijk, los, losbandig, ongeregeld, vrij
licht (bn) : lichtzinnig, losbandig, onbezwaard, opgewekt
ongeregeld (bn) : losbandig, wild

woordverbanden van ‘losbandig’ grafisch weergegeven

losbandig komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: los, lichtzinnig, liederlijk, losbandig, ongebonden.

Los — lichtzinnig — liederlijk — losbandig — ongebonden. Terwijl lichtzinnig de eigenschap van het karakter aanduidt, waardoor men de wetten van zedelijkheid en welvoeglijkheid niet ernstig opneemt en zich niet om de gevolgen zijner daden bekommert, zien de andere woorden meer op de uitingen der lichtzinnigheid. Lichtzinnige jongelieden. Los, d. i. niet vast, niet gebonden, staat tegenover stijf; uit de beteekenis: niet gebonden, heeft zich die, welke men thans in ongebonden heeft, ontwikkeld; die los leeft laat zich niet door allerlei banden beteugelen. Losbandig, en minder sterk ongebonden, duiden aan, dat men zich aan geene zedelijke banden stoort, en zich aan grove buitensporigheden schuldig maakt. De losse jeugd. Een los leven leiden = zijn vermaak op ongeoorloofde wegen zoeken. Een hooge graad van losbandigheid en zedeloosheid wordt aangeduid door liederlijk. Een liederlijk gedrag. Hij heeft een losbandig leven geleid, en moet er nu de gevolgen van ondervinden. Eene ongebonden levenswijze.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

losbandig is 1 maal gevonden in overige bronnen*:

In hedendaagse spelling: los, losbandig, onbandig, liederlijk, ploertig.
LOS, LOSBANDIG, ONBANDIG, LIEDERLIJK, PLOERTIG.
Bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 375.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.


Zoeken op losbandig bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Losbandig vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.0076658725738525 c

Nu nieuw bij Bruna:  

Serena Verbon: Serena's stijlgids Nicci French: Denken aan vrijdag Sylvia Witteman: Plastic rozen Charles Lewinsky: Alleen maar helden
Emily Lichthart: Piece of Kate Graeme Simsion: Het Rosie project Annie M.G. Schmidt: Dierenvrienden Roué Verveer: Waarom? Daarom!