Gratis tijdschriftabonnementen.


   

menigte

in het woordenboek is voor menigte 1 omschrijving gevonden:

menigte, v. (-n), grote hoeveelheid.

menigte is 3 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

menigte (zn): drom, gedrang, heer, kudde, leger, legerschaar, legioen, macht, massa, mensenmassa, mensenmenigte, mensenzee, meute, myriade, samenscholing, schaar, schare, schep, sleep, stoet, stroom, troep, zwerm
menigte (zn): boel, berg, bult, kwantiteit, hoop, overvloed, ris, rits, resem, schep, zooi, heleboel, kluit
menigte (zn): stroom, vloed, vloedgolf, zee

menigte is 23 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

hoop (zn) : belt, bende, berg, boel, bom, bulk, dot, gros, heleboel, hoeveelheid, klomp, kluit, kwak, lading, massa, menigte, opeenhoping, ophoping, partij, resem, schaar, schare, schelf, schep, stapel, stelletje, tas, troep, trossel, veelheid, vracht, zooi, zootje, zwik
berg (zn) : boel, bom, bulk, heleboel, hoop, kluit, kwak, lading, macht, massa, menigte, overvloed, pak, schep, stapel, stelletje, stoot, veelheid, vracht, zooi, zwik
stroom (zn) : berg, golf, massa, menigte, overvloed, stoet, stortvloed, straal, toevloed, uitbarsting, uitstorting, vloed
massa (zn) : drom, gepeupel, grauw, kudde, menigte, meute, overhoop, schaar, stroom, volk, vulgus, zee, zwerm
boel (zn) : gedoe, heleboel, hoop, massa, menigte, mikmak, pan, rataplan, reut, reutemeteut, rommel, zwik
troep (zn) : bende, gang, gezelschap, groep, horde, kring, menigte, ploeg, schaar, schare
zwerm (zn) : groep, hoop, kolonie, kudde, massa, menigte, schaar, sliert, troep, vlucht
kwantiteit (zn) : aantal, gehalte, graad, grootheid, hoeveelheid, maat, mate, menigte
troep (zn) : horde, kudde, menigte, meute, roedel, school, trossel, vlucht, zwerm
zee (zn) : boel, massa, menigte, overvloed, stortvloed, stroom
zooi (zn) : bende, boel, kluit, massa, menigte, vracht, zootje
sleep (zn) : menigte, rij, rits, sliert, stoet, troep, zeelt
schaar (zn) : hoop, massa, menigte, schare, troep, zwerm
volk (zn) : massa, menigte, mensen, meute
horde (zn) : bende, menigte, meute, troep
bult (zn) : grote hoeveelheid, menigte
boel (zn) : heleboel, massa, menigte
kluit (zn) : hoop, massa, menigte
overvloed (zn) : menigte, overhoop
macht (zn) : massa, menigte
overhoop (zn) : massa, menigte
vloed (zn) : menigte
leger (zn) : menigte

woordverbanden van ‘menigte’ grafisch weergegeven

menigte komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: aantal, getal, hoeveelheid, menigte, tal, veelheid.

Aantal — getal — hoeveelheid — menigte — tal — veelheid. Getal en hoeveelheid duiden een bepaald bedrag of beloop van samengenomen personen of zaken aan. Aantal, menigte en veelheid zijn onbepaald, terwijl tal tot beide kan behooren. Hoeveelheid is de algemeene uitdrukking voor eene verzameling van gelijksoortige of gelijksoortig gedachte eenheden. Eenc zekere hoeveelheid appels. Het is het wetenschappelijk woord, dat de grootte der quantiteit vσσr de telling of onafhankelijk van de telling uitdrukt. Getal is in het afgetrokkene de naam eener getelde hoeveelheid, concreet duidt het ook wel de getelde eenheden zelf aan. Slechts een klein getal der leden steunde het voorstel; Met deze laatste beteekenis komt gewoonlijk ook tal overeen; somtijds heeft het eene eenigszins ruimere beteekenis: iemand tal van vragen doen. Bij aantal, menigte en veelheid wordt altijd aan eene onbepaalde, niet getelde hoeveelheid gedacht. Aantal duidt gewoonlijk eene vrij aanzienlijke hoeveelheid aan, doch kan b.v. met een bepaald adjectief ook van kleine hoeveelheden gezegd worden. Er was maar een zeer gering aantal. Menigte beteekent steeds een groot aantal. Menigte sluit alle denkbeeld van tellen buiten, waarvan aantal althans de mogelijkheid onderstelt. Menigte en veelheid zien op de totaliteit. Eene menigte volks. Eene ontelbare menigte. Eene onoverzienbare menigte. De veelheid zijner verontschuldigingen deed hem meer kwaad dan goed.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

menigte komt 1 maal voor in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922)*:

In hedendaagse spelling: aantal, getal, tal, menigte, hoeveelheid.

233. Aantal — getal — tal — menigte — hoeveelheid.

Begrippen van veelheid.

Denkt men aan een verzameling van gelijksoortige eenheden, die men nog niet geteld heeft, dan zegt men: hoeveelheid. Is de hoeveelheid geteld en kan zij dus bepaald worden uitgedrukt, dan spreekt men van getal. — De drie andere woorden geven niet-getelde, dus onbepaalde hoeveelheden te kennen. Aantal kan zoowel veel als weinig aanduiden en vat meer elk voorwerp afzonderlijk in het oog; een groot aantal werkloozen trokken (liefst meerv.!) door de straten. Menigte daarentegen drukt een groote hoeveelheid uit en stelt deze meer als een samenhangende massa voor: Een dichte menigte wachtte op de komst des konings. — Het woord tal beteekent een groot getal: De jenever maakt tal van slachtoffers.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

menigte is 1 maal gevonden in overige bronnen*:

In hedendaagse spelling: aantal, getal, menigte.
AANTAL, GETAL, MENIGTE.
Bron: Weiland & Landrι - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 59.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

menigte komt voor in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

menigte enkeling, individu, personage, persoon

Zoeken op menigte bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek - verwante woorden.

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Menigte vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.0084009170532227 c

Nu nieuw bij Bruna:  

Clive Cussler: Storm in Havana Danielle Steel: Familieband; Hoop is een geschenk; Sprong in het diepe Jennifer Probst: Op zoek naar geluk Lisette Schuitemaker: Het oudste dochter effect
Pieter Aspe: De doos Nicci French: Denken aan vrijdag BBNC: Het enige echte enorme kleurboek voor volwassenen Serena Verbon: Serena's stijlgids