Fikse kortingen op Engelse bladen.


   

merkwaardig

in het woordenboek is voor merkwaardig 1 omschrijving gevonden:

merkwaardig, bn. (-er, -st), meer en meest -), belangrijk.

merkwaardig is 1 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

merkwaardig (bn): belangrijk, bijzonder, buitengewoon, curieus, eigenaardig, fenomenaal, gedenkwaardig, gek, interessant, notabel, ongewoon, onverklaarbaar, opmerkelijk, opmerkenswaardig, opvallend, raar, typisch, verbazingwekkend, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk, zeldzaam, zonderling

merkwaardig is 12 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

ongewoon (bn) : abnormaal, afwijkend, bijzonder, bizar, buitengemeen, buitengewoon, buitenissig, buitensporig, excentriek, extraordinair, merkwaardig, nieuw, onalledaags, ongebruikelijk, ongekend, opmerkelijk, origineel, raar, singulier, verrassend, vreemd, vreemdsoortig, zeldzaam, zonderling
opmerkelijk (bn) : eigenaardig, gedenkwaardig, gedenkwaardig, merkwaardig, noemenswaard, noemenswaardig, notabel, ongewoon, opgemerkt, opmerkenswaardig, opvallend, remarquabel, uitstekend, vermeldenswaard, vermeldenswaardig, vreemd, zonderling
opvallend (bn) : duidelijk, flagrant, frappant, in het oog lopend, in het oog springend, indrukwekkend, kras, markant, merkbaar, merkwaardig, opmerkelijk, opzichtelijk, opzichtig, prachtig, sprekend, treffend, voyant, wonderbaarlijk
vreemd (bn) : apart, bijzonder, buitengewoon, curieus, dwaas, eigenaardig, gek, grappig, grillig, merkwaardig, onbegrijpelijk, ongewoon, onverklaarbaar, raar, wonderbaar, wonderlijk, zonderling
curieus (bn) : afwijkend, bijzonder, buitengewoon, eigenaardig, merkwaardig, onalledaags, opmerkelijk, raar, typisch, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk, zeldzaam, zonderling
eigenaardig (bn) : afwijkend, bijzonder, curieus, merkwaardig, opmerkelijk, raar, singulier, typisch, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk, zeldzaam, zonderling
typisch (bn) : apart, curieus, eigenaardig, gek, merkwaardig, opvallend, raar, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk, zeldzaam, zonderling
raar (bn) : eigenaardig, excentriek, gek, merkwaardig, ongewoon, typisch, vies, vreemd, wonderlijk, zonderling
wonderbaarlijk (bn) : merkwaardig, opvallend, verbazingwekkend, verbijsterend, verrassend, verwonderlijk, vreemd
zeldzaam (bn) : curieus, eigenaardig, merkwaardig, raar, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk, zonderling
treffend (bn) : frappant, indrukwekkend, merkwaardig, opmerkelijk, opvallend, raak
interessant (bn) : boeiend, gaaf, merkwaardig, wetenswaardig

woordverbanden van ‘merkwaardig’ grafisch weergegeven

merkwaardig komt 2 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: aanmerkelijk, aanzienlijk, merkwaardig, op merkelijk.

Aanmerkelijk — aanzienlijk — merkwaardig — op merkelijk. Hetgeen onzen geest treft of verdient te treffen. Opmerkelijk is datgene, wat om de eene of andere reden bijzondere aandacht verdient, 't Is opmerkelijk, hoe zacht de winters tegenwoordig zijn. Het is opmerkelijk, hoevele ziekten door bacteriën ontstaan. Merkwaardig wordt meer ten opzichte van het totaal der eigenschappen eener zaak gebezigd; aanmerkelijk, aanzienlijk meer van hare quantiteit of intensiteit. Aanzienlijk is sterker dan aanmerkelijk. Thans is dit laatste woord weinig meer in gebruik in algemeenen zin. Alleen wordt het nog gehoord in de beteekenis van door hoeveelheid, grootte, enz. verdienende opgemerkt te worden. De krokodil is een merkwaardig dier. Hij heeft dit jaar aanmerkelijk vorderingen gemaakt. Een aanzienlijk bedrag is grooter dan een aanmerkelijk bedrag.

In hedendaagse spelling: bijzonder, bevreemdend, bizar, buitengemeen, buitengewoon, merkwaardig, ongemeen, opmerkelijk, raar, vreemd, verwonderlijk, wonderlijk, zeldzaam, zonderling.

Bijzonder — bevreemdend — bizar — buitengemeen — buitengewoon — merkwaardig — ongemeen — opmerkelijk — raar — vreemd — (ver)wonderlijk — zeldzaam — zonderling. Hetgeen afwijkt van hetgeen verwacht wordt. Bijzonder, merkwaardig of opmerkelijk, (ver)wonderlijk en sterker nog zonderling, noemt men wat treft door afwijkenden aard, hoedanigheden of voorkomen; buitengemeen, ongemeen, wat tegenover het gemeene, alledaagsche staat; buitengewoon, wat niet met de gewone maat kan gemeten worden. Vreemd is wat hier niet te huis behoort, wat ongewoon is en daardoor de opmerkzaamheid trekt; nog sterker wordt dit uitgedrukt door bevreemdend, waarin de bijgedachte ligt, dat het ongewone iets raadselachtigs heeft, terwijl bizar een vreemd woord is, dat de begrippen van vreemd en (ver)wonderlijk verbindt. Zonderling heeft de beteekenis van vreemd. Hij is een zonderling = hij handelt onbegrijpelijk. In bevreemdend, bizar, raar, zonderling is eene afkeuring gelegen, die aan de andere woorden niet eigen is. Zeldzaam is wat onze bijzondere aandacht trekt, omdat wij het slechts zelden zien. Een zeldzaam natuurverschijnsel is in onze streken het noorderlicht. Oorspronkelijk had raar de beteekenis van zeldzaam, maar langzamerhand heeft het meer die van bevreemdend en zonderling gekregen. Een raar geval, een raar toilet.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

merkwaardig komt 1 maal voor in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922)*:

In hedendaagse spelling: gedenkwaardig, merkwaardig, belangrijk.

213. Gedenkwaardig — merkwaardig — belangrijk.

In hooge mate de aandacht waard.

Merkwaardig: wat zich in dit opzicht bijzonder van andere gelijksoortige dingen (menschen) onderscheidt en daarom licht onthouden („gemerkt") wordt: Merkwaardige personen uit ons verleden." Gedenkwaardig is datgene, wat wegens zijn groote beteekenis onze aandacht verdient en daarom waard is herhaaldelijk herdacht te worden: De gedenkwaardige slag bij Waterloo. (Alleen van zaken!) Belangrijk, is alles wat van veel belang is vooral in de gevolgen en daarom niet over 't hoofd gezien mag worden: De belangrijkste feiten opnoemen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

merkwaardig is 1 maal gevonden in overige bronnen*:

In hedendaagse spelling: aanmerkelijk, bijzonder, merkwaardig, opmerkelijk.
AANMERKELIJK, BIJZONDER, MERKWAARDIG, OPMERKELIJK.
Bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 43.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

merkwaardig komt voor in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

merkwaardig courant, doorsnee, gangbaar, gebruikelijk, gewoon, normaal, normaliter

Zoeken op merkwaardig bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Merkwaardig vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.0099241733551025 c

Psychologie bij Bruna:  

Erik Pigani: Beter omgaan met je woede en frustraties Marie Kondo: Opgeruimd! Xavier Cornette, Saint Cyr: Ontdek je verborgen talenten Kristin Neff: Zelfcompassie
Ruby Wax: Tem je geest John Gray: Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus HERVE Magnin: Maak je dromen waar / deel Inspirerende oefeningen om remmingen en angsten te leren loslaten en er voluit voor te gaan Alice le Guiffant, Laurence Pare: Weg met het overbodige