Meer dan 30% korting op Schrijven Magazine.


   

mogelijk

in het woordenboek is voor mogelijk 1 omschrijving gevonden:

mogelijk, bn. bw. (-er, -st), kunnende gebeuren ; misschien.

mogelijk is 4 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

mogelijk (bn): bestaanbaar, denkbaar, eventueel, potentieel
mogelijk (bn): beschikbaar
mogelijk (bw): denkbaar, eventueel, misschien, mogelijkerwijs, wellicht
mogelijk (bw): bestaanbaar, doenlijk, gebeurlijk, uitvoerbaar

mogelijk is 9 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

realiseerbaar (bn) : doenlijk, haalbaar, mogelijk, uitvoerbaar
eventueel (bn) : denkbaar, mogelijk, gebeurlijk
potentieel (bn) : aankomend, eventueel, mogelijk
denkbaar (bn) : mogelijk, voorstelbaar
gebeurlijk (bn) : eventueel, mogelijk
bestaanbaar (bn) : mogelijk, reëel
misschien (bw) : mogelijk, mogelijkerwijs, soms, toevallig, wellicht
wellicht (bw) : misschien, mogelijk, mogelijkerwijs, soms
mogelijkerwijs (bw) : eventueel, mogelijk

woordverbanden van ‘mogelijk’ grafisch weergegeven

mogelijk komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: altemet, misschien, mogelijk, soms, wellicht, licht.

Altemet — misschien — mogelijk — soms — wellicht — licht. De zinnen, door deze bijwoorden van voorstellingswijze bepaald, geven te kennen, dat iets zou kunnen geschieden. Soms en altemet komen alleen voor in onderstellende, vragende of twijfelende zinnen en dienen dan ter versterking van de onzekerheid. Het verschil bestaat hierin, dat soms het algemeen gebruikelijke woord is, terwijl altemet bijna uitsluitend in gemeenzame taal gebruikt wordt. Misschien drukt het onzekere van het geschieden uit, terwijl wellicht en bij verkorting licht, te kennen geeft, dat het wel zou kunnen gebeuren, maar dat het niet zeker is; mogelijk stelt meer op den voorgrond, dat er veel kans is dat iets geschiedt. Heb je soms een postzegel voor me? Kun je me altemet, ook zeggen, waar hij woont? Misschien doet hij het wel, maar zeker is het niet. Het valt u wellicht moeilijk, mij daarop te antwoorden. Mogelijk komt hij nog wel; ik zou den moed niet opgeven.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

mogelijk komt 1 maal voor in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922)*:

In hedendaagse spelling: mogelijk, misschien, wellicht.

83. Mogelijk — misschien — wellicht.

Deze woorden geven te kennen, dat iets nog onzeker is.

Misschien drukt uit, dat er nog groote onzekerheid bestaat. Misschien zal hij komen, misschien ook niet.

Wellicht (of: licht) nadert meer de zekerheid. Hij zal wellicht nog komen, al is het ook regenachtig.

Mogelijk onderstelt, dat de kans zeer groot is. Mogelijk zijn ze nu al in Amsterdam.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

mogelijk is 1 maal gevonden in overige bronnen*:

In hedendaagse spelling: mogelijk, misschien, wellicht, waarschijnlijk, vermoedelijk.
MOGELIJK, MISSCHIEN, WELLIGT, WAARSCHIJNLIJK, VERMOEDELIJK.
Bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 437.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

mogelijk komt voor in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

mogelijk bepaald, onmogelijk

Zie ook: mogelijk maken, mogelijk zijn.


Zoeken op mogelijk bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: context.

Citaten - rijmwoorden.

Mogelijk vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.009009838104248 c