Gratis tijdschriftabonnementen.


   

nooit

in het woordenboek is voor nooit 1 omschrijving gevonden:

nooit, bw. nimmer.

nooit is 1 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

nooit (bw): nimmer

nooit komt niet voor als synoniem voor andere trefwoorden.

woordverbanden van ‘nooit’ grafisch weergegeven

nooit komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: nimmer, nooit.

Nimmer nooit. Nimmer, uit nie meer ontstaan, ziet alleen op de toekomst, nooit uit ne ooit d. i. niet te eeniger tijd, kan zoowel op het verleden als op de toekomst betrekking hebben.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

nooit komt voor in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

nooit aldoor, altijd, chronisch, constant, continu, eens, herhaaldelijk, immer, onafgebroken, ooit, permanent, steeds, telkens, voortdurend

Zie ook: bijna nooit, nooit falend.


Zoeken op nooit bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Nooit vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.01751184463501 c