Fikse kortingen op Engelse bladen.


   

nooit

in het woordenboek is voor nooit 1 omschrijving gevonden:

nooit, bw. nimmer.

nooit is 1 maal gevonden als trefwoord:

nooit (bw): nimmer

nooit komt niet voor als synoniem voor andere trefwoorden.

woordverbanden van ‘nooit’ grafisch weergegeven

nooit komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: nimmer, nooit.

Nimmer — nooit. Nimmer, uit nie meer ontstaan, ziet alleen op de toekomst, nooit uit ne ooit d. i. niet te eeniger tijd, kan zoowel op het verleden als op de toekomst betrekking hebben.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

nooit komt voor in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

nooit aldoor, altijd, chronisch, constant, continu, eens, herhaaldelijk, immer, onafgebroken, ooit, permanent, steeds, telkens, voortdurend

Zie ook: bijna nooit, nooit falend.


Zoeken op nooit bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Nooit vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.16670703887939 c