Meer dan 30% korting op Schrijven Magazine.


   

normaal

in het woordenboek is voor normaal 1 omschrijving gevonden:

normaal, bn. bw. volgens de regel.

normaal is 3 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

normaal (bn): doorsnee, doorgaans, gangbaar, gebruikelijk, gemiddeld, gewoon, gewoonlijk, in de regel, in orde, normaliter, regelmatig, standaard
normaal (bn): ideaal
normaal (zn): loodlijn, verticaal

normaal is 8 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

gewoon (bn) : algemeen, alledaags, doorsnee, eenvoudig, gangbaar, gebruikelijk, gemeen, gemiddeld, middelmatig, normaal, ordinair, regelmatig, simpel, vast
gebruikelijk (bn) : bekend, conventioneel, gangbaar, gevestigd, gewoon, gewoonlijk, normaal, traditioneel, usueel
gemiddeld (bn) : doorsnee, doorsnee-, gewoon, middelbaar, middelmatig, modaal, normaal
menselijk (bn) : natuurlijk, normaal
in orde (bn) : normaal, rond
gewoonlijk (bw) : door de bank, doorgaans, gebruikelijk, gemeenlijk, in de regel, in het algemeen, meestal, normaal, normaliter, veelal
doorgaans (bw) : gewoonlijk, in de regel, meestal, normaal, normaliter
standaard (zn) : criterium, graadmeter, maatstaf, norm, normaal, normering, normstelling, toetssteen

woordverbanden van ‘normaal’ grafisch weergegeven

normaal komt voor in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

normaal abnormaal, bijzonder, buitengewoon, buitensporig, curieus, extreem, gek, hoogst, merkwaardig, ongewoon, pathologisch, raar, typisch, uitzonderlijk, vreemd, wonderlijk

Zie ook: niet normaal, normaal gesproken.


Zoeken op normaal bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek - verwante woorden.

Woordenboeken: WNT (i) (ii) - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: context.

Citaten - rijmwoorden.

Normaal vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.014683961868286 c