Meer dan 30% korting op Schrijven Magazine.


   

nu

nu is 5 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

nu (bw): heden, heden ten dage, momenteel, nou, op dit ogenblik, tegenwoordig, thans, vandaag, vandaag de dag
nu (bw): meteen, onverwijld, spoorslags, stante pede
nu (bw): wel
nu (vw): aangezien, terwijl
nu (tw): welnu

nu is 9 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

tegenwoordig (bw) : heden, heden ten dage, huidig, momenteel, nu, op het ogenblik, thans, vandaag de dag
thans (bw) : heden, heden ten dage, momenteel, nu, op het ogenblik, tegenwoordig, vandaag de dag
momenteel (bw) : nu, op dit moment, op dit ogenblik
heden (bw) : nu, tegenwoordig, thans, vandaag
op dit moment (bw) : momenteel, nu, op dit ogenblik
meteen (bw) : nu
aangezien (vw) : daar, nu, omdat, want
wel (tw) : nou, nu, welnu
heden (zn) : nu, tegenwoordige tijd

woordverbanden van ‘nu’ grafisch weergegeven

nu komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: nu, tegenwoordig, thans.

Nu — tegenwoordig — thans. Tegenwoordig is hetgeen in den tijd, waarop men spreekt, geschiedt of is; bij uitbreiding, in de dagen waarin men leeft, in tegenoverstelling van de vroegere. Thans ziet op het tegenwoordige in betrekking tot het voorafgaande en het toekomende; nu duidt één gelijktijdig tijdpunt in het tegenwoordige aan. Voorheen en thans; toen en nu. Als we bedenken, wat we al hebben doorgezwoegd, dan kunnen we gerust zeggen, dat we thans volkomen gelukkig zijn. Zult gij nu achteruit krabbelen, nu wij zoover gevorderd zijn? Daar ik mijn doel bereikt heb, reis ik nu weer heen. Nu wordt ook wel gebruikt van een tijd, die eigenlijk verleden is; maar die met betrekking tot eene andere handeling als tegenwoordig gedacht wordt, ten einde levendigheid aan het verhaal bij te zetten. Wien mocht hij bijstand bieden, nu zij als tijgers op elkander aanvielen? Het valt nu en dan voor.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

nu is 2 maal gevonden in overige bronnen*:

In hedendaagse spelling: nu, thans, tegenwoordig.
NU, THANS, TEGENWOORDIG.
Bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 487.

In hedendaagse spelling: te dezer uur, tegenwoordig, nu, thans, vandaag.
TER DEZER UUR, TEGENWOORDIG, NU, THANS, VAN DAAG.
Bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 380.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

nu komt voor in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

nu destijds, eerder, tevoren, toen, toentertijd, voorheen, vroeger, weleer

Zie ook: nu en dan, nu nog.


Zoeken op nu bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk (1) (2) - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Nu vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.0064961910247803 c