Fikse kortingen op Engelse bladen.


   

onderkennen

onderkennen is 2 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onderkennen (ww): beseffen, herkennen, inzien, kennen, onderscheiden
onderkennen (ww): erkennen, toegeven

onderkennen is 6 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

beseffen (ww) : aanvoelen, begrijpen, doorkrijgen, gevoelen, inzien, onderkennen, vatten, voelen, zich bewust zijn van, zich realiseren, weten
inzien (ww) : begrijpen, beseffen, bespeuren, doorhebben, erkennen, onderkennen, snappen, vatten, verstaan, weten, zich realiseren, zien
erkennen (ww) : aanvaarden, accepteren, bekennen, inzien, onderkennen, toegeven, uitkomen voor
herkennen (ww) : erkennen, onderkennen, toegeven
toegeven (ww) : bekennen, erkennen, onderkennen
onderscheiden (ww) : onderkennen

woordverbanden van ‘onderkennen’ grafisch weergegeven

onderkennen komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: erkennen, kennen, herkennen, onderkennen.

Erkennen kennen herkennen onderkennen. Een ding door middel van zijne kenteekenen van andere dingen onderscheiden. Kennen is iets met de zintuigen waarnemen, en het in het geheugen bewaren. Erkennen sluit in de meeste gevallen kennen in, met de bijgedachte dat men voor zijne kennis openlijk uitkomt. Ik ken hem als mijn weldoener, en ik zal hem altijd als zoodanig erkennen. Het is in deze beteekenis hetzelfde als bekennen, verklaren, betuigen. Erken uwe schuld. Erkent gij mij voor uw leidsman? Verder: verklaren iets te kennen, en de juistheid of het recht van iets aan te nemen, iemands rechten, iemands macht erkennen. Herkennen is opnieuw kennen, zich bewust worden, als men iemand of iets in het gezicht krijgt, dat men hem of het te voren gezien of gekend heeft. Wij hadden elkander in jaren niet gezien, maar hij was zoo weinig veranderd, dat ik hem op het eerste gezicht herkende. Onderkennen is iets kennen of herkennen, wanneer het zich bevindt te midden van andere voorwerpen van dezelfde soort; derhalve de eene zaak van de andere onderscheiden. Ieder moet goed en kwaad kunnen onderkennen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

onderkennen is 1 maal gevonden in overige bronnen*:

In hedendaagse spelling: treffen, vatten, bevatten, begrijpen, verstaan, beseffen, inzien, kennen, onderkennen, herkennen, verkennen.
TREFFEN, VATTEN, BEVATTEN, BEGRIJPEN, VERSTAAN, BESEFFEN, INZIEN, KENNEN, ONDERKENNEN, HERKENNEN, VERKENNEN.
Bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 252.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.


Zoeken op onderkennen bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: context.

Citaten - rijmwoorden.

Onderkennen vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.008735179901123 c

Gezien bij DWDD:  

Dave Eggers: De cirkel Griet Op de Beeck: Kom hier dat ik u kus Erik Jan Harmens: Hallo, muur Humberto Tan: Let's Dance + 4 cd's
Michael Pye: Aan de rand van de wereld Per Petterson: Twee wegen Joël Dicker: De waarheid over de zaak Harry Quebert Sogyal Rinpoche: Het Tibetaanse boek van leven en sterven