Fikse kortingen op Engelse bladen.


   

onverlet

onverlet is 3 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onverlet (bn): onbelemmerd, onverhinderd, onverminderd
onverlet (bn): intact, ongedeerd
onverlet (bw): aanstonds, dadelijk, direct, meteen

onverlet is 5 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

intact (bn) : gaaf, heel, onaangebroken, onaangeroerd, onbeschadigd, ongedeerd, ongekrenkt, ongerept, ongeschonden, onverlet
onbelemmerd (bn) : onbenadeeld, ongehinderd, onverhinderd, onverlet, vrij
subiet (bw) : acuut, dadelijk, direct, eensklaps, heel gauw, meteen, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverlet, onverwijld, op slag, opeens, pal, plotseling, seffens, stante pede, terstond
meteen (bw) : aanstonds, acuut, dadelijk, direct, gelijk, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverlet, onverwijld, pal, seffens, stante pede, subiet, terstond
aanstonds (bw) : dadelijk, direct, flus, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverlet

woordverbanden van ‘onverlet’ grafisch weergegeven

onverlet komt voor in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onverlet verlet

Zoeken op onverlet bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: WNT (i) (ii) - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Onverlet vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.010245084762573 c