Meer dan 30% korting op Schrijven Magazine.


   

ook

ook is 4 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ook (bw): desgelijks, dienovereenkomstig, eveneens, evenzeer, evenzo, idem dito, insgelijks
ook (bw): bovendien, daarenboven, mede, tevens, zelfs
ook (bw): toch
ook (bw): soms

ook is 14 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

bovendien (bw) : alsook, buitendien, daarbij, daarenboven, daarnevens, ernaast, mitsgaders, ook, overigens, trouwens, verder, verders, voorts
evenzo (bw) : desgelijks, dito, even, eveneens, evenzeer, gelijkerwijs, idem, insgelijks, item, ook, op dezelfde wijze
daarbij (bw) : bovendien, daarenboven, daarmede, daarnaast, evenzeer, ook, plus, tevens, verder
daarenboven (bw) : bovendien, daarbij, daarmede, daarnaast, evenzeer, ook, plus, tevens, verder
evenzeer (bw) : desgelijks, dito, eveneens, evengoed, evenzo, idem, insgelijks, ook, zowel
soms (bw) : misschien, ook, toevallig, toevalligerwijs, toevalligerwijze, wellicht
mede (bw) : daarbij, eveneens, evengoed, evenzeer, insgelijks, mee, met, ook, tevens
item (bw) : desgelijks, dito, eveneens, evenzeer, evenzo, idem, insgelijks, ook
eveneens (bw) : desgelijks, dito, evenzeer, evenzo, idem, insgelijks, item, ook
verder (bw) : bovendien, daarna, dan, ook, vervolgens, voorts
tevens (bw) : eveneens, evengoed, evenzeer, mede, ook
onder meer (bw) : mede, onder andere, ook
toch (bw) : immers, ook
alsook (vw) : alsmede, benevens, evenals, net als, net zoals, ook

woordverbanden van ‘ook’ grafisch weergegeven

Zie ook: hoe dan ook, hoezeer ook, ook al, ook niet, waar dan ook, welk dan ook.


Zoeken op ook bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Ook vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.0068199634552002 c