Topkortingen op puzzelbladen.


   

opnieuw

in het woordenboek is voor opnieuw 1 omschrijving gevonden:

opnieuw, bw. nog eens.

opnieuw is 1 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opnieuw (bw): alweer, andermaal, nog, nog een keer, nog eens, nogmaals, over, overnieuw, terug, van voren af, wederom, weer, weeral, weerom

opnieuw is 6 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

weer (bw) : alweder, nog een keer, nog eens, nogmaals, opnieuw, terug, weder, wederom, weeral, weerom
nogmaals (bw) : nog een keer, nog eens, opnieuw, weer, wederom
wederom (bw) : alweer, nog eens, nogmaals, opnieuw, over, weer
alweer (bw) : nogmaals, opnieuw, wederom, weer
over (bw) : opnieuw, wederom, weerom
nog (bw) : opnieuw, daarenboven

woordverbanden van ‘opnieuw’ grafisch weergegeven

opnieuw komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: alweer, andermaal, herhaaldelijk, nogmaals, opnieuw, wederom.

Alweder — andermaal — herhaaldelijk — nogmaals — opnieuw — wederom. Alle duiden de herhaling eener zelfde gebeurtenis of handeling aan. Andermaal (d. i. voor de tweede maal; ander = tweede) geeft te kennen, dat iets reeds éénmaal, nogmaals dat het reeds meermalen is voorgevallen. Wederom, dat bijna uitsluitend in hoogeren stijl voorkomt, drukt het begrip van herhaling sterker uit. Alweder ziet meer op het snelle en soms ook op het onaangename, herhaaldelijk op het menigvuldige, opnieuw op het onaangename der herhaling. Hebt gij uw geld alweer op? Ik heb hem herhaaldelijk mijn ongenoegen te kennen gegeven. Komt gij mij opnieuw lastig vallen?

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

opnieuw is 1 maal gevonden in overige bronnen*:

In hedendaagse spelling: alweer, andermaal, nogmaals, opnieuw, wederom.
ALWEDER, ANDERMAAL, NOGMAALS, OP NIEUW, WEDEROM.
Bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 159.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.


Zoeken op opnieuw bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: context.

Citaten - rijmwoorden.

Opnieuw vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.0091290473937988 c