Gratis tijdschriftabonnementen.


   

opperen

in het woordenboek is voor opperen 1 omschrijving gevonden:

opperen, (geopperd), te berde brengen, voorstellen.

opperen is 1 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opperen (ww): aan de hand doen, aandragen, aanvoeren, inbrengen, naar voren brengen, opwerpen, suggereren, te berde brengen, voorleggen, vooropstellen, vooropzetten, voorstellen

opperen is 13 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

uiten (ww) : aan de dag leggen, aangeven, bekendmaken, betonen, betuigen, bewijzen, manifesteren, onder woorden brengen, openbaren, opperen, reveleren, ruchtbaar maken, slaken, spreken, spuien, tot uitdrukking brengen, uitbrengen, uitdrukken, uitslaan, uitspreken, uitstorten, uitstoten, vertolken, verwoorden, zeggen, ventileren, verkondigen
voorstellen (ww) : adviseren, aandragen, aanvoeren, influisteren, nomineren, opperen, overreiken, proponeren, raden, suggereren, voordragen, voorleggen, voorslaan
spreken (ww) : opmerken, opperen, reppen, uitbrengen, uitdrukken, uiten, uitspreken, verdedigen, verklaren, verkondigen, vermelden, vertellen, zeggen
lanceren (ww) : aankondigen, introduceren, naar voren brengen, opperen, uitbrengen
suggereren (ww) : aandragen, beweren, inbrengen, opperen, volhouden, voorstellen
inbrengen (ww) : aanvoeren, bijbrengen, indienen, opperen, opwerpen
aankomen (ww) : aanroeren, opperen, te berde brengen, toucheren
benoemen (ww) : noemen, opperen, opwerpen, te berde brengen
vooropstellen (ww) : noemen, opperen, voorstellen
aandragen (ww) : noemen, opperen, voorstellen
geven (ww) : mededelen, opperen, opvoeren
vooropzetten (ww) : opperen, suggereren
opwerpen (ww) : opmerken, opperen

woordverbanden van ‘opperen’ grafisch weergegeven

opperen komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: inbrengen, maken, opperen, te berde brengen.

Inbrengen — maken — opperen — te berde brengen. Terwijl bijbrengen en aanvoeren (zie Bijbrengen) gebruikt worden, wanneer men eene bewering kracht wil bijzetten door het aanhalen van punten, waarop de bewering steunt, of wanneer men een betoog door bewijzen wil staven, drukken deze enkel het te kennen geven van nieuwe gedachten of een nieuw voorstel uit. Opperen is het mededeelen van de gedachten of van het voorstel zonder dit nog uit te werken; te berde brengen, eigenlijk ter tafel brengen, is het eenvoudig ter sprake brengen van eene gedachte; inbrengen is het te kennen geven van iets nieuws, dat tegenover het reeds gezegde kan gesteld worden. Wat hebt gij nog in te brengen? Men brengt bedenkingen in; maakt aanmerkingen, tegenwerpingen; oppert een denkbeeld, een bezwaar, eene bedenking. In opperen ligt het bijbegrip, dat men de eerste is, die (althans op dat oogenblik) van het aangevoerde melding maakt. Van verschillende zijden is het denkbeeld geopperd de internationale geschillen door een Europeesch scheidsgerecht te doen beslechten.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

opperen is 1 maal gevonden in overige bronnen*:

In hedendaagse spelling: inbrengen, bijbrengen, aanvoeren, opperen.
INBRENGEN, BIJBRENGEN, AANVOEREN, OPPEREN.
Bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 277.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

Zie ook: opper.


Zoeken op opperen bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: WNT (i) (ii) - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Opperen vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.0088708400726318 c

Nu populair bij Bruna:  

F.C. Luijbe: Samengevat / Havo / deel Wiskunde A Yvonne Lemmers, Thea Bremer: Grip op Koolhydraten / Kookboek Christine Watson: 500 sappen & smoothies T. Roep, C. Loerakker: Van nul tot nu pakket / 1-5
Yvonne Lemmers: Grip op koolhydraten / Opgewicht Sam Lloyd: Wat zit er in je buik, mama ? Hannah Cuppen: Liefdesbang E L James: Vijftig tinten donkerder