Topkortingen op puzzelbladen.


   

opportuun

opportuun is 1 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opportuun (bn): gelegen komend, geschikt, van pas komend

opportuun is 5 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

gunstig (bn) : aangenaam, bevorderlijk, favorabel, gelegen, goed, goedgezind, hoopgevend, opportuun, positief, riant, rooskleurig, schoon, veelbelovend, voordelig
gepast (bn) : betamelijk, convenabel, deugdelijk, fatsoenlijk, gevoeglijk, juist, naar behoren, opportuun
geschikt (bn) : behoorlijk, betamelijk, gelegen, gepast, opportuun, passend
gewenst (bn) : geraden, gunstig, opportuun, raadzaam, wenselijk
doelmatig (bn) : opportuun

woordverbanden van ‘opportuun’ grafisch weergegeven


Zoeken op opportuun bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: ANW demo - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: context.

Citaten - rijmwoorden.

Opportuun vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.013291120529175 c