Topkortingen op puzzelbladen.


   

overzicht

in het woordenboek is voor overzicht 1 omschrijving gevonden:

overzicht, o. (-en), het overzien ; uittreksel; beknopt verhaal; korte opgave.

overzicht is 3 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

overzicht (zn): aperçu, bilan, bulletin, epitome, excerpt, extract, historiek, hoofdlijn, kijk, resumé, resumptie, revue, samenvatting, schets, staat, synopsis, terugblik, uittreksel, wedersamenstelling
overzicht (zn): beeld, inzicht
overzicht (zn): overzien

overzicht is 13 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

programma (zn) : bestek, draaiboek, overzicht, plan, planning, richtsnoer, rooster, schema, tijdschema, tijdsindeling, voornemen, werkschema
kijk (zn) : beschouwing, blik, gezichtspunt, idee, inzicht, mening, oordeel, opvatting, overzicht, standpunt, visie, zienswijze
beeld (zn) : beschrijving, idee, indruk, omschrijving, overzicht, representatie, schets, tafereel, voorstelling, weergave
samenvatting (zn) : aperçu, excerpt, extract, hoofdlijn, overzicht, regest, resumptie, resumé, schets, synopsis, uittreksel
catalogus (zn) : boekenlijst, cataloog, index, lijst, naamlijst, overzicht, register
staat (zn) : lijst, opgave, overzicht, tabel, uittreksel
schets (zn) : diagram, overzicht, schema, synopsis
tabel (zn) : overzicht, register, rij, rol, staat
schema (zn) : overzicht, schets, tekening
opgave (zn) : opgaaf, overzicht, staat
revue (zn) : overzicht, tijdschrift
uittreksel (zn) : excerpt, overzicht
totaalbeeld (zn) : overzicht

woordverbanden van ‘overzicht’ grafisch weergegeven


Zoeken op overzicht bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek - verwante woorden.

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Overzicht vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.011532068252563 c