Fikse kortingen op Engelse bladen.


   

plotseling

in het woordenboek is voor plotseling 1 omschrijving gevonden:

plotseling, bn. bw. onverwachts.

plotseling is 1 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

plotseling (bw): abrupt, acuut, bruusk, eensklaps, ineens, klakkeloos, onaangekondigd, onverhoeds, onverwacht, onverwachts, opeens, pardoes, plots, plotsklaps, rats, schielijk, subiet

plotseling is 11 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

schielijk (bn) : onverhoeds, onverwacht, plotseling
onvoorzien (bn) : onverhoeds, plotseling
acuut (bn) : plotseling
subiet (bw) : acuut, dadelijk, direct, eensklaps, heel gauw, meteen, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverlet, onverwijld, op slag, opeens, pal, plotseling, seffens, stante pede, terstond
onverwacht (bw) : abrupt, acuut, ongedacht, onverhoeds, onverhoopt, onvermoed, onverwachts, onvoorzien, plompverloren, plots, plotseling, schielijk, verrassend, voor de vuist weg
ineens (bw) : dadelijk, holderdebolder, inenen, op slag, opeens, pardoes, plotseling, plotsklaps, rats, seffens, tegelijk
plots (bw) : eensklaps, ineens, onverhoeds, onverwacht, opeens, pardoes, plotseling, plotsklaps
onverhoeds (bw) : bruusk, onverwacht, onverwachts, onvoorzien, onvoorziens, plotseling, schielijk
onverwachts (bw) : onverhoeds, onverwacht, onvoorbereid, onvoorziens, plotseling
eensklaps (bw) : ineens, onverwachts, opeens, plots, plotseling, plotsklaps
abrupt (bw) : ineens, onverwacht, opeens, plotseling, plotsklaps

woordverbanden van ‘plotseling’ grafisch weergegeven

plotseling komt voor in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

plotseling allengs, gaandeweg, geleidelijk, langzamerhand

Zoeken op plotseling bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Plotseling vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.017153024673462 c