Topkortingen op puzzelbladen.


   

raadplegen

in het woordenboek is voor raadplegen 1 omschrijving gevonden:

raadplegen, (raadpleegde, geraadpleegd), overleggen, om raad vragen.

raadplegen is 2 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

raadplegen (ww): benaderen, beraadslagen, consulteren, in de arm nemen, overleggen met, te rade gaan bij, zich wenden tot
raadplegen (ww): bestuderen, naslaan

raadplegen is 5 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

aanspreken (ww) : aanklampen, aanroepen, aanschieten, benaderen, praaien, raadplegen, spreken tot, toespreken, zich keren tot, zich richten tot, zich vervoegen aan, zich vervoegen bij, zich wenden tot
opzoeken (ww) : bezoeken, binnenwippen, langsgaan, langskomen, langslopen, op bezoek gaan, op bezoek komen, raadplegen
beraadslagen (ww) : confereren, delibereren, overleggen, raadplegen, spreken, vergaderen, zich beraden
benaderen (ww) : aanspreken, aanzoeken, polsen, raadplegen, zich wenden tot
consulteren (ww) : advies inwinnen, overleg plegen, raad vragen, raadplegen

woordverbanden van ‘raadplegen’ grafisch weergegeven

raadplegen komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: beraadslagen, te rade gaan, raadplegen.

Beraadslagen — te rade gaan — raadplegen. Eene zaak tot het voorwerp eener ernstige overdenking maken. Beraadslagen onderstelt, dat de zaak belangrijk is, en dat zij door verscheidene personen over en weer besproken wordt; men kan het dus omschrijven door: met elkander ernstig overdenken en overleggen. De Staten-Generaal beraadslagen over een wetsontwerp. Te rade gaan bij iemand is hem om raad vragen, van wien men goeden raad verwacht; derhalve raad vragen met het bepaalde plan om dienovereenkomstig te handelen; te rade gaan met iets wordt gezegd ten opzichte van het handelen overeenkomstig de omstandigheden. Te rade gaan bij een advocaat. Met zijne beurs te rade gaan. Raadplegen ziet meer op het vragen en eenvoudig aanhooren van den raad van een persoon, in wiens kunde en doorzicht men vertrouwen stelt. Een advocaat, een geneesheer raadplegen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

raadplegen is 1 maal gevonden in overige bronnen*:

In hedendaagse spelling: beraadslagen, raadplegen, overwegen, in overweging nemen, zich beraden.
BERAADSLAGEN, RAADPLEGEN, OVERWEGEN, IN OVERWEGING NEMEN, ZICH BERADEN.
Bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 300.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

raadplegen komt voor in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

raadplegen aanraden, adviseren, raden

Zoeken op raadplegen bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Raadplegen vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.0067911148071289 c