Gratis tijdschriftabonnementen.


   

reeds

in het woordenboek is voor reeds 1 omschrijving gevonden:

reeds, bw. bereids, al.

reeds is 1 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

reeds (bw): al, alreeds, alvast, bereids, vast

reeds is 2 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

vast (bw) : al, alvast, intussen, ondertussen, reeds, voorlopig
al (bw) : alvast, bereids, reeds, vast

woordverbanden van ‘reeds’ grafisch weergegeven

reeds komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: bereids, reeds, alrede, al.

Bereids reeds alreede al. Adverbia, die eigenlijk aanduiden dat iets gereed is, m. a. w. dat het op een gegeven oogenblik al geschied is. Reeds is het gewone schrijftaal woord. Alreede is ouderwetsch; eigenlijk het is eene versterking van reede door al, dat ook op zich zelf, vooral in de spreektaal in dezen zin gebezigd wordt. Het geeft meestal aan, dat hetgeen men wachtende was, op het gegeven oogenblik verwezenlijkt is. Bereids is deftiger dan reeds.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

reeds komt voor in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

reeds juist, laatst, nauwelijks, net, onlangs, pas, zojuist, zoven

Zoeken op reeds bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: WNT (i) (ii) - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: context.

Citaten - rijmwoorden.

Reeds vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.02231502532959 c