Meer dan 30% korting op Schrijven Magazine.


   

regelen

in het woordenboek is voor regelen 1 omschrijving gevonden:

regelen, (geregeld), in orde brengen.

regelen is 5 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

regelen (ww): afhandelen, afwerken, afwikkelen, arrangeren, bedisselen, beredderen, beschikken, bolwerken, coördineren, disponeren, fiksen, in orde brengen, in orde maken, inrichten, klaarspelen, klaren, managen, opknappen, oplossen, ordenen, organiseren, redderen, ritselen, schikken, settelen, uitvechten, vereffenen, versieren, voor elkaar krijgen
regelen (ww): behandelen, beklinken, bepalen, besturen, regisseren, vaststellen
regelen (ww): afregelen, afstemmen, bijstellen, stellen, uitmikken
regelen (ww): regulariseren, reguleren
regelen (ww): voorzien in

regelen is 29 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

ordenen (ww) : arrangeren, coördineren, inrichten, op orde brengen, opruimen, opstellen, ordonneren, plannen, rangeren, rangschikken, regelen, scharen, schikken, sorteren, structureren
organiseren (ww) : beleggen, bolwerken, fiksen, geven, houden, in het leven roepen, initiëren, klaarspelen, klaren, op touw zetten, oprichten, regelen, ritselen, versieren, voorzien in
vereffenen (ww) : afdoen, afhandelen, aflossen, afsluiten, betalen, delgen, justeren, liquideren, regelen, solveren, verrekenen, voldoen
schikken (ww) : accommoderen, afdoen, beklinken, bijleggen, in orde brengen, organiseren, plooien, regelen, reguleren, vereffenen
behandelen (ww) : aanpakken, afhandelen, afwikkelen, bewerken, implementeren, onder handen nemen, opknappen, regelen, verwerken
stellen (ww) : afstellen, in orde brengen, instellen, klaarspelen, regelen, richten, schikken, uitrichten
afstemmen (ww) : aanpassen, afregelen, afstellen, bijstellen, instellen, op één lijn brengen, regelen
afwikkelen (ww) : afhandelen, afhaspelen, afronden, beredderen, in orde maken, liquideren, regelen
drijven (ww) : bedrijven, besturen, exploiteren, leiden, regelen, runnen, uitoefenen, voeren
formaliseren (ww) : institutionaliseren, normaliseren, regelen, standaardiseren, vastleggen
beschikken (ww) : beslissen, besluiten, decideren, disponeren, oordelen, regelen, uitmaken
leiden (ww) : aanvoeren, begeleiden, dirigeren, regelen, reguleren, voorop lopen
bedisselen (ww) : bekokstoven, bekonkelen, beredderen, regelen, verhakstukken
plooien (ww) : buigen, regelen, schikken, schipperen, toegeven, zwichten
reguleren (ww) : in orde brengen, regelen, regulariseren, schikken
voorzien (ww) : ontwerpen, organiseren, plannen, regelen, zorgen
versieren (ww) : improviseren, organiseren, regelen, ritselen
uitmikken (ww) : aanleggen, klaarspelen, regelen, versieren
inrichten (ww) : inpikken, instellen, organiseren, regelen
verzorgen (ww) : arrangeren, produceren, redderen, regelen
regulariseren (ww) : legaliseren, normaliseren, regelen
vaststellen (ww) : beslissen, regelen, voorschrijven
besturen (ww) : beheren, leiden, regelen, regeren
ritselen (ww) : organiseren, regelen, versieren
coördineren (ww) : afstemmen, organiseren, regelen
arrangeren (ww) : organiseren, regelen, schikken
afhandelen (ww) : afdoen, afwerken, regelen
bedillen (ww) : betuttelen, regelen
uitmaken (ww) : regelen

woordverbanden van ‘regelen’ grafisch weergegeven

regelen komt voor in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

regelen ontregelen

Zie ook: regel.


Zoeken op regelen bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: WNT (i) (ii) - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Regelen vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.01439094543457 c