Hoeveel woorden ken je?


   

schrijver

schrijver is 2 maal gevonden als trefwoord:

schrijver (zn): auteur, kantoorbediende, klerk, penvoerder, scribent, secretaris, steller
schrijver (zn): auteur, columnist, dichter, essayist, romancier, scribent

schrijver is 3 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

klerk (zn) : inktkoelie, kantoorbediende, opsteller, pennenlikker, schrijver
auteur (zn) : maker, schrijver, uitvinder
letterkundige (zn) : schrijver

woordverbanden van ‘schrijver’ grafisch weergegeven

schrijver is 1 maal gevonden in overige bronnen*:

In hedendaagse spelling: schrijver, secretaris, geheimschrijver, klerk.
SCHRIJVER, SECRETARIS, GEHEIMSCHRIJVER, KLERK.
Bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 159.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.


Zoeken op schrijver bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek - verwante woorden.

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Schrijver vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.0082688331604004 c