sprakeloos

als woordenboektrefwoord:

sprakeloos:
bn. niet kunnende spreken.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

ontdaan (bn) :
als door de bliksem getroffen, bewogen, confuus, met stomheid geslagen, onthutst, ontsteld, overstuur, sprakeloos, stomverbaasd, stupefait, van streek, verbijsterd, verbouwereerd, verslagen, verward
verbijsterd (bn) :
als door de bliksem getroffen, met stomheid geslagen, ontdaan, onthutst, paf, perplex, sprakeloos, stomverbaasd, stupéfait, verbouwereerd
paf (bn) :
ontsteld, perplex, sprakeloos, stomverbaasd, stupéfait, verbluft, verbouwereerd, versteld
stom (bn) :
sprakeloos, zonder geluid, zwijgend

woordverbanden van ‘sprakeloos’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
sprakeloos, stom

Sprakeloos — stom. Van het spraakvermogen verstoken. Sprakeloos drukt alleen een tijdelijk gemis van dit vermogen uit, ten gevolge van ongesteldheid of hevige gemoedsbeweging, terwijl stom eigenlijk een volstrekt gemis er van aanduidt, ten gevolge van aangeboren doofheid of een gebrek in de spraakorganen. Bij uitbreiding wordt stom echter in de beteekenis van sprakeloos, zwijgend gebezigd. Stomme rollen. Stomme orgelpijpen. Hij was sprakeloos van verbazing, stom van ontzetting.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922)*:

in hedendaagse spelling:
stom, sprakeloos

44. Stom — sprakeloos.

Niet in staat te spreken.

Sprakeloos wijst op een tijdelijk onvermogen, hetzij door ziekte, hetzij door hevige gemoedsaandoening. Hij stond sprakeloos van schrik.

Stom wijst op een aangeboren gebrek; een stom kind; of wel op het natuurlijk onvermogen om te spreken: het stomme vee.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
stom, sprakeloos

STOM, SPRAKELOOS

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 181.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek
woordenboeken:
WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - rijmwoorden - Wikipedia - Google

debug info: 0.004 c