Meer dan 30% korting op Schrijven Magazine.


   

sprakeloos

in het woordenboek is voor sprakeloos 1 omschrijving gevonden:

sprakeloos, bn. niet kunnende spreken.

sprakeloos komt niet voor als trefwoord.

sprakeloos is 4 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

ontdaan (bn) : als door de bliksem getroffen, bewogen, confuus, met stomheid geslagen, onthutst, ontsteld, overstuur, sprakeloos, stomverbaasd, stupefait, van streek, verbijsterd, verbouwereerd, verslagen, verward
verbijsterd (bn) : als door de bliksem getroffen, met stomheid geslagen, ontdaan, onthutst, paf, perplex, sprakeloos, stomverbaasd, stupéfait, verbouwereerd
paf (bn) : ontsteld, perplex, sprakeloos, stomverbaasd, stupéfait, verbluft, verbouwereerd, versteld
stom (bn) : sprakeloos, zonder geluid, zwijgend

woordverbanden van ‘sprakeloos’ grafisch weergegeven

sprakeloos komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: sprakeloos, stom.

Sprakeloos — stom. Van het spraakvermogen verstoken. Sprakeloos drukt alleen een tijdelijk gemis van dit vermogen uit, ten gevolge van ongesteldheid of hevige gemoedsbeweging, terwijl stom eigenlijk een volstrekt gemis er van aanduidt, ten gevolge van aangeboren doofheid of een gebrek in de spraakorganen. Bij uitbreiding wordt stom echter in de beteekenis van sprakeloos, zwijgend gebezigd. Stomme rollen. Stomme orgelpijpen. Hij was sprakeloos van verbazing, stom van ontzetting.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

sprakeloos komt 1 maal voor in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922)*:

In hedendaagse spelling: stom, sprakeloos.

44. Stom — sprakeloos.

Niet in staat te spreken.

Sprakeloos wijst op een tijdelijk onvermogen, hetzij door ziekte, hetzij door hevige gemoedsaandoening. Hij stond sprakeloos van schrik.

Stom wijst op een aangeboren gebrek; een stom kind; of wel op het natuurlijk onvermogen om te spreken: het stomme vee.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

sprakeloos is 1 maal gevonden in overige bronnen*:

In hedendaagse spelling: stom, sprakeloos.
STOM, SPRAKELOOS.
Bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 181.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.


Zoeken op sprakeloos bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Sprakeloos vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.013836145401001 c