Topkortingen op puzzelbladen.


   

stamelen

in het woordenboek is voor stamelen 1 omschrijving gevonden:

stamelen, (gestameld), gebrekkig, hakkelend spreken.

stamelen komt niet voor als trefwoord.

stamelen is 4 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

haperen (ww) : aarzelen, hakkelen, hokken, horten, mankeren, schelen, schorten, stamelen, stokken, stoten, weifelen
hakkelen (ww) : brabbelen, haperen, knoeien, stamelen, stotteren
frazelen (ww) : brabbelen, stamelen
stotteren (ww) : hakkelen, stamelen

woordverbanden van ‘stamelen’ grafisch weergegeven

stamelen komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: hakkelen, stamelen, stameren, stotteren.

Hakkelen — stamelen — stameren — stotteren. Hakkelen is niet vloeiend, niet vlug spreken, omdat men te snel spreekt, of omdat de woorden niet gauw genoeg toestroomen; stotteren of stamelen is gebrekkig spreken ten gevolge van een gebrek in de spraakorganen. In fig. zin wordt meestal stamelen gebruikt. Hij stamelde een woord van dank. Stameren is gebrekkig spreken te gevolge van gebrek aan oefening. Een kind stamert de eerste klanken.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

stamelen is 1 maal gevonden in overige bronnen*:

In hedendaagse spelling: hakkelen, stamelen, stotteren.
HAKKELEN, STAMELEN, STOTTEREN.
Bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 231.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.


Zoeken op stamelen bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: context.

Citaten - rijmwoorden.

Stamelen vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.0074460506439209 c