Meer dan 30% korting op Schrijven Magazine.


   

talent

in het woordenboek is voor talent 1 omschrijving gevonden:

talent, o. (-en), begaafdheid.

talent is 2 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

talent (zn): aanleg, begaafdheid, bekwaamheid, gave, geschiktheid, kundigheid, predispositie
talent (zn): begiftigde, grootheid, kundige, ster, vaardige, verdienstige, virtuoos

talent is 9 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

bekwaamheid (zn) : bagage, bedrevenheid, begaafdheid, competentie, deskundigheid, geschiktheid, kennis, kunde, kundigheid, meesterschap, slagvaardigheid, talent, vaardigheid, vakkundigheid, vakmanschap, vermogen
ster (zn) : beroemdheid, diva, filmster, grootheid, idool, kanjer, kei, meester, star, superstar, talent, topper, uitblinker, vedette, virtuoos
gave (zn) : aanleg, begaafdheid, begiftiging, kunnen, predispositie, talent, vermogen
aanleg (zn) : begaafdheid, gave, geschiktheid, talent
virtuoos (zn) : grootheid, meester, ster, talent, topper
kwaliteit (zn) : capaciteit, eigenschap, talent
aanleg (zn) : gave, talent
belofte (zn) : talent
geestesgave (zn) : talent

woordverbanden van ‘talent’ grafisch weergegeven

talent komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: aanleg, bekwaamheid, geschiktheid, vatbaarheid, gave, begaafdheid, talent, vermogen.

Aanleg — bekwaamheid — geschiktheid — vatbaarheid — gave — begaafdheid — talent — vermogen. De hoedanigheid, waardoor men geschikt is voor eene bepaalde bestemming. Aanleg drukt de natuurlijke gesteldheid uit, waardoor men voor iets geschikt kan worden. Geschiktheid drukt datzelfde uit, hetzij op een bepaald oogenblik, hetzij doorgaande, terwijl bekwaamheid ziet op de kundigheden, die iemand de geschiktheid geven. Vatbaarheid veronderstelt de eigenschap om op te nemen, wat van buiten af aangebracht wordt. Gave en begaafheid drukken datgene uit, hetwelk zonder ontwikkeling reeds waarde heeft, ofschoon het door ons toedoen in waarde kan vermeerderen. Een talent is eene groote begaafdheid in één richting, bepaaldelijk op het gebied van kunst of letteren. Vermogen is de van de natuur verkregen geschiktheid ten opzichte van eene bepaalde werking. Zijn gezichtsvermogen is zeer zwak. Vaak wordt het in hét meervoud gebezigd en staat dan voor verstandelijke vermogens. Een jongen met goede vermogens. Hij heeft aanleg om dik te worden. In zijne kindsheid toonde hij reeds veel aanleg om een dweeper te worden. Hij heeft veel geschiktheid voor dat ambt door zijne groote bekwaamheid in die vakken. Zijne vatbaarheid maakt, dat hij alles vlug begrijpt en in praktijk kan brengen. Hij bezat de gave der welsprekendheid. Hij onderscheidde zich van zijne medeleerlingen door zijne groote begaafdheid, en was later bekend door zijn talent als dichter.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

talent is 1 maal gevonden in overige bronnen*:

In hedendaagse spelling: geschenk, gift, gave, talent, vermogen, bekwaamheid, geschiktheid.
GESCHENK, GIFT, GAVE, TALENT, VERMOGEN, BEKWAAMHEID, GESCHIKTHEID.
Bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 28.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

talent komt voor in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

talent euvel, fout, gebrek, handicap, mankement

Zoeken op talent bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek - verwante woorden.

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: context.

Citaten - rijmwoorden.

Talent vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.0095438957214355 c

Gezien bij DWDD:  

Robert Harris: De officier Joseph Jaworski: Synchroniciteit Sebastian Faulks: Het lied van de loopgraven Gustaaf Peek: Godin, held
Erik Jan Harmens: Hallo, muur Charles den Tex, Anneloes Timmerije: Het vergeten verhaal van een onwankelbare liefde in oorlogstijd Sogyal Rinpoche: Het Tibetaanse boek van leven en sterven Joël Dicker: De waarheid over de zaak Harry Quebert