Meer dan 30% korting op Schrijven Magazine.


   

teleurstellen

teleurstellen komt niet voor als trefwoord.

teleurstellen is 3 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

frustreren (ww) : belemmeren, onthouden, ontzeggen, teleurstellen
frustreren (ww) : dwarsbomen, teleurstellen, verijdelen
ontluisteren (zn) : krenken, ontsieren, tegenvallen, teleurstellen

woordverbanden van ‘teleurstellen’ grafisch weergegeven

teleurstellen komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: beschamen, teleurstellen.

Beschamen teleurstellen. Maken dat eene verwachting niet vervuld wordt. Beschamen, d. i. iemand te schande maken in zijne verwachting, is sterker dan teleurstellen, en ziet op het berokkenen eener grievende teleurstelling. Iemand, die zich in groote verlegenheid bevindt, en redding verwacht van een persoon, op wien hij zeker meent te mogen rekenen, zegt b.v. tegen dien persoon: Beschaam mijne hoop niet! Mijne vrees werd beschaamd beteekent: mijne vrees bleek ongegrond te zijn.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

teleurstellen is 1 maal gevonden in overige bronnen*:

In hedendaagse spelling: oplichten, bedriegen, teleurstellen, verleiden, verlokken, verstrikken, bedotten, sullen, voor het lapje houden, begekken, uitjouwen, uitstrijken.
OPLIGTEN, BEDRIEGEN, TE LEUR STELLEN, VERLEIDEN, VERLOKKEN, VERSTRIKKEN, BEDOTTEN, SULLEN, VOOR HET LAPJE HOUDEN, BEGEKKEN, UITJOUWEN, UITSTRIJKEN.
Bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 332.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.


Zoeken op teleurstellen bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek - verwante woorden.

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: context.

Citaten - rijmwoorden.

Teleurstellen vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.0088989734649658 c