Hoeveel woorden ken je?


   

uitmaken

uitmaken is 8 maal gevonden als trefwoord:

uitmaken (ww): afbreken, beŽindigen, uitvegen, uitwissen, verbreken, verwijderen, wegmaken
uitmaken (ww): bepalen, beslissen, besluiten, onderscheiden, vaststellen
uitmaken (ww): betekenen, er toe doen, schelen
uitmaken (ww): betekenen, vormen, zijn
uitmaken (ww): blussen, doven
uitmaken (ww): uitschelden
uitmaken (ww): uitdoen
uitmaken (ww): regelen

uitmaken is 17 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

samenstellen (ww) : assembleren, bouwen, combineren, compileren, componeren, construeren, formeren, gereedmaken, in elkaar zetten, ineenzetten, maken, monteren, opbouwen, opmaken, opstellen, samenvoegen, schrijven, uitmaken, verenigen, vormen
beŽindigen (ww) : afbouwen, afbreken, afkappen, afmaken, afronden, afsluiten, afwerken, afzien van, afzoenen, besluiten, bijleggen, eindigen, opheffen, ophouden, sluiten, stopzetten, uitmaken, volbrengen, voltooien
beslissen (ww) : afspreken, bedisselen, beklinken, bepalen, berechten, beschikken, beslechten, besluiten, decideren, decreteren, oordelen, stellen, uitmaken, vaststellen
vaststellen (ww) : beoordelen, bepalen, constitueren, definiŽren, evalueren, kwantificeren, resolveren, stellen, uitmaken, uitschrijven, verordenen
besluiten (ww) : beklinken, bepalen, beschikken, beslissen, concluderen, decideren, opmaken, oordelen, overeenkomen, resolveren, sluiten, uitmaken
uitzoeken (ww) : bekijken, uitkienen, uitmaken, uitpluizen, uitpuzzelen, uitvinden, uitvissen, uitvlassen, uitvlooien, uitvogelen
uitdoen (ww) : afdoen, afnemen, afzetten, uitdoven, uitdraaien, uithalen, uitmaken, uitnemen, uitschakelen, uittrekken
onderscheiden (ww) : bespeuren, gewaarworden, herkennen, ontdekken, ontwaren, uitmaken, waarnemen, zien
bevinden (ww) : achten, beoordelen, inzien, oordelen, schatten, uitmaken, vaststellen, zien
beschikken (ww) : beslissen, besluiten, decideren, disponeren, oordelen, regelen, uitmaken
doven (ww) : blussen, smoren, uitblazen, uitdoen, uitmaken, uittrappen
uitblussen (ww) : blussen, doven, uitdoen, uitdoven, uitmaken
schelen (ww) : er toe doen, uitmaken, verschil maken
schelden (ww) : uitfoeteren, uitmaken, uitschelden
nagaan (ww) : bepalen, uitmaken, vaststellen
vormen (ww) : uitmaken, zijn
wegmaken (ww) : uitmaken

woordverbanden van ‘uitmaken’ grafisch weergegeven

uitmaken komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: beslechten, bijleggen, uitmaken.

Beslechten ó bijleggen ó uitmaken. Aan een twist een einde maken. Beslechten geeft te kennen, dat men den twist tot een einde brengt door een vergelijk of door een gevecht ĄLaat ons dezen twist beslechten, door eens moedig saam te vechten." Toonen beide partijen cene toenadering tot elkander, willen zij dus in der minne een einde zien gemaakt aan den twist, dan leggen zij den twist hij. Eene twist uitmaken beteekent eenvoudig, dat de twist uit den weg geruimd wordt; meestal wordt hierbij verondersteld, dat het door een derde geschiedt.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

uitmaken komt voor in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

uitmaken aanmaken, aansteken, ontsteken

Zie ook: deel uitmaken.


Zoeken op uitmaken bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Uitmaken vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.0083231925964355 c

Nu nieuw bij Bruna:  

: PS special vakantie in juridisch perspectief Harry Teernstra: Stilstaan bij wat bewogen heeft Roald Dahl: Matilda : Overheidsbeleid
Clive Cussler: Schokgolf : Jurisprudentie Publiekrecht 1879-2014 H.J. van der Veen: In zijn spoor Mirjam van den Berg / Caroline van Ommeren / Diederik Plas / Kees van Teeffelen: Te gast in Japan

Nu populair bij Bruna:  

Helen Fielding: Bridget Jones : mad about the boy Daan Heerma van Voss: Het land 32 Cathy Kelly: Ik moet je iets vertellen Reina Crispijn / Margreet Crispijn: Het zal je maar gebeuren
Alice Hoffman: Onder water John Boyne: Het victoriaanse huis Franca Treur: De woongroep Andre Klukhuhn: De trip naar het morgenland