Meer dan 30% korting op Schrijven Magazine.


   

veel

in het woordenboek is voor veel 1 omschrijving gevonden:

veel, telw. niet weinig.

veel is 4 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

veel (bn): genoeg, legio, onderscheiden, plenty, talrijk
veel (bw): aanzienlijk, belangrijk, erg, heel, molto, sterk, zeer
veel (bw): dikwijls, menigmaal, vaak
veel (bw): hard

veel is 9 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

overvloedig (bn) : abondant, ampel, bij de vleet, copieus, exuberant, gul, in overvloed, luxueus, mild, onbekrompen, overdadig, plenty, rijk, rijkelijk, royaal, ruim, ruimschoots, treffelijk, uitvoerig, veel, volop, weelderig
aanzienlijk (bn) : aanmerkelijk, aardig, beduidend, belangrijk, considerabel, enorm, flink, groot, hoog, merkbaar, merkelijk, noemenswaard, omvangrijk, opmerkelijk, reusachtig, ruim, veel
erg (bn) : behoorlijk, bijster, danig, enorm, flinkheel, hevig, intens, nogal, onwijs, schromelijk, veel, verregaand, vreselijk, zeer, zwaar
groot (bn) : aanzienlijk, dik, flink, fors, hoog, lang, omvangrijk, ontzaglijk, ruim, stevig, veel, wijd
sterk (bn) : aanzienlijk, fel, fiks, flink, fors, geweldig, hard, hevig, intens, veel, zeer, zwaar
talrijk (bn) : menigvuldig, talloos, uitgebreid, veel
legio (bn) : ontelbaar, talrijk, veel
onderscheiden (bn) : veel
hard (bw) : veel

woordverbanden van ‘veel’ grafisch weergegeven

veel komt voor in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

veel enig, enkel, gering, min, pover, sporadisch, weinig, zelden

Zie ook: te veel, veel geld, veel meer, veel voorkomend.


Zoeken op veel bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: WNT (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Veel vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.0088121891021729 c