Meer dan 30% korting op Schrijven Magazine.


   

verderf

in het woordenboek is voor verderf 1 omschrijving gevonden:

verderf, o. ondergang.

verderf komt niet voor als trefwoord.

verderf is 3 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

ondergang (zn) : achteruitgang, bankroet, bederf, debacle, dood, einde, ineenstorting, instorting, ontreddering, ruďnering, subversie, teleurgang, teloorgang, tenondergang, val, verderf, verderfenis, verloop, verval, verwoesting
bederf (zn) : ontaarding, ontbinding, rot, rotheid, rotting, verderf, verdorvenheid, verrotting, verval, vervuiling
pest (zn) : doodklap, ondergang, verderf

woordverbanden van ‘verderf’ grafisch weergegeven

verderf is 1 maal gevonden in overige bronnen*:

In hedendaagse spelling: bederf, verderf, verrotting.
BEDERF, VERDERF, VERROTTING.
Bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 219.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

Zie ook: in het verderf storten.


Zoeken op verderf bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek - verwante woorden.

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Verderf vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.0083110332489014 c